TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG
Thứ năm, 25/04/2019 | 14:46:58 GMT+7
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công rực rỡ
Lượt xem: 378
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 25/4/2019, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra ngày làm việc thứ hai. Dự Đại hội có ông Võ Văn Bá - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Dương, bà Trần Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bình Dương, ông Hồ Quang Điệp - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Tân Uyên, ông Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã, các vị nguyên lãnh đạo huyện, thị xã Tân Uyên qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND các xã, phường và 168 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2014 - 2019, Uỷ ban MTTQVN thị xã luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, ngày càng thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện các tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội được triển khai có hiệu quả, được nhân dân ghi nhận. Việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã tạo được sự đồng thuận và sự hưởng ứng tích cực trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng rõ hơn về cơ chế và tổ chức thực hiện. Trong 5 năm qua, thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, toàn thị xã đã vận động xây dựng quỹ được hơn 4,3 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 88 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Uỷ ban MTTQVN thị xã đã phát động mỗi xã, phường thực hiện ít nhất 1 công trình và 1 mô hình, đến cuối năm 2017, có 80 mô hình hiệu quả và 332 mô hình tiếp tục được đăng ký triển khai trong năm 2018. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Uỷ ban MTTQVN thị xã Tân Uyên tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức thành viên, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm theo Nghị quyết của Thị uỷ và Kế hoạch giảm nghèo của UBND thị xã; mỗi năm, 100% khu dân cư thực hiện tốt các cuộc vận động, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, có từ 95% gia đình đạt gia đình văn hoá, 85% khu dân cư đạt khu dân cư văn hoá, 75% khu nhà trọ đạt chuẩn văn hoá; vận động nhân dân trong thị xã phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện ủng hộ các địa phương bị thiên tai, hoạn nạn; phấn đấu vận động nhân dân tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ 99% trở lên, 100% Uỷ ban MTTQ trong thị xã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND; củng cố, kiện toàn và thành lập Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hoà giải ở cơ sở đạt tỷ lệ 100%...

Đại hội thống nhất hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQVN thị xã khoá XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 65 Uỷ viên là những đại biểu ưu tú, xuất sắc trong các tổ chức thành viên, các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, các thành phần kinh tế, thể hiện hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã. Hội nghị lần thứ nhất của Uỷ ban MTTQVN thị xã khoá XI đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực với 5 vị, gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 2 Uỷ viên Thường trực, trong đó, Hội nghị nhất trí 100% hiệp thương cử bà Lê Thị Út - Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Thạnh Phước giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN khoá XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thay mặt Uỷ ban MTTTQVN thị xã khoá XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Út - Thị uỷ viên, Chủ tịch UBMTTQVN thi xã Tân Uyên có lời hứa quyết tâm, đoàn kết để cùng nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Mặt trận thị xã và Nghị quyết Đại hội Mặt trận cấp trên đề ra để góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thị xã Tân Uyên thành một đô thị văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Đại hội cũng thống nhất cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đoàn đại biểu Dân, Quân, Chính, Đảng đã tặng hoa chúc mừng Đại hội, thể hiện lòng tin yêu của Quân, Chính, Đảng, các tầng lớp Nhân dân đối với MTTQVN và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, MTTQVN thị xã Tân Uyên tiếp tục nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn két toàn dân tộc, dân chủ - đồng thuận - đổi mới - phát triển thị xã Tân Uyên văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Hồ Quang Điệp - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Tân Uyên ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Thị xã và cơ sở đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy vai trò Mặt trận trong xây dựng thị xã Tân Uyên trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình, ông đề nghị hệ thống Mặt trận từ thị xã đến cơ sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa to lớn và thiết thực của vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó có những giải pháp tổ chức tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết một lòng, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển chung của thị xã. Mặt trận Tổ quốc cần phải phát huy hơn nữa vai trò trong việc tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để góp phần trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chung theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XI đã đề ra. Bên cạnh đó, cần sâu sát dân, thông qua nhiều hình thức tạo điều kiện cho người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; lắng nghe, tập hợp ý kiến của nhân dân để từ đó kiến nghị với Đảng, chính quyền, giải quyết kịp thời những khó khăn, những vấn đề bức xúc trong nhân dân; tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân chấp hành pháp luật, phát hiện và ngăn chặn những hành vi phạm pháp để bảo vệ cuộc sống yên lành của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cần thiết thực, cụ thể và hướng mạnh về khu dân cư, đến từng hộ dân. MTTQVN thị xã và cơ sở cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phối hợp cùng các tổ chức thành viên vận động nhân dân làm tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những cán bộ ở các khu, ấp. Ông cũng đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện tốt vai trò là một tổ chức thành viên, có trách nhiệm góp phần tích cực để Mặt trận làm tròn vai trò, nhiệm vụ của mình, đề nghị chính quyền thị xã và xã, phường có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ. Ông chúc mừng 65 vị vừa được Đại hội hiệp thương vào UBMTTQVN thị xã khóa XI nhiệm kỳ 2019-2024 và mong muốn các vị thường xuyên gần gũi với nhân dân, làm cầu nối giữa dân với Đảng, với chính quyền, vận động nhân dân đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương Tân Uyên ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Dịp này, UBND thị xã Tân Uyên tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 20 cá nhân, Uỷ ban MTTQVN thị xã Tân Uyên tặng Giấy khen cho 34 tập thể, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Đại hội cũng trao tặng những món quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, các tổ chức, cá nhân có đóng góp to lớn cho công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, các vị nguyên là lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN huyện, thị xã qua các thời kỳ.

Sau 2 ngày diễn ra, Đại hội Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công rực rỡ, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển thị xã Tân Uyên văn minh - giàu đẹp - nghĩa tình”.

Hồng Nhung - Văn Sang


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập26
Tổng truy cập 1496670