TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND - UBND
Chủ nhật, 14/04/2019 | 19:15:56 GMT+7
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết qủa thị xã Tân Uyên: “Thân thiện, đổi mới và phát triển”
Lượt xem: 250
Tập tin đính kèm:

“Thân thiện, đổi mới và phát triển” là phương châm hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thị xã Tân Uyên (gọi tắt là Bộ phận Một cửa), cũng là phương châm chính sách chất lượng được thị xã Tân Uyên thực hiện từ năm 2017 đến nay, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân theo đúng chức  năng, quyền hạn và nhiệm vụ được pháp luật quy định. Trên tinh thần đó, hơn 2 năm qua, từ sự chỉ đạo sâu sát của UBND thị xã cùng nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức, Bộ phận Một cửa thị xã Tân Uyên dần đổi thay tích cực, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính.

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thị xã Tân Uyên được đặt tại vị trí thuận lợi, thoáng mát trong khuôn viên trụ sở UBND thị xã, được bố trí trang thiết bị đầy đủ, thuận tiện cho việc tiếp nhận, trả hồ sơ của cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính. Năm 2016, UBND thị xã tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại Bộ phận với tổng kinh phí 450.000.000 đồng. Đi cùng với việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, Bộ phận Một cửa thị xã luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động với phương châm chính sách chất lượng “Thân thiện, đổi mới và phát triển”. Bà Võ Yến Nhi - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên, Trưởng Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thị xã cho biết: “Phương châm Chính sách chất lượng có ba nội dung. Một là “Cán bộ, công chức luôn có thái độ thân thiện, gần gũi và đúng mực trong giao tiếp với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; có tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức”. Hai là “Đổi mới và nâng cao quy trình quản lý hành chính nhà nước theo hướng công khai, đơn giản và thuận lợi; đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức để thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện”, “Công sở thân thiện” và đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp”. Ba là “Phát triển và nâng cao mọi nguồn lực nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp”.

Tháng 12/2018, UBND thị xã Tân Uyên ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quy chế nhấn mạnh nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của thị xã Tân Uyên là lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. Đội ngũ công chức, viên chức Bộ phận Một cửa thị xã luôn ý thức nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, thể hiện thái độ hoà nhã thân thiện, hướng dẫn tận tình khi người dân, doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc, thực hiện theo phương châm “5 biết, 3 thể hiện”. Giờ giấc làm việc được đảm bảo nghiêm túc theo quy định. Đến giải quyết thủ tục hành chính tại đây, người dân được cung cấp đầy đủ các biểu mẫu, tài liệu theo quy định, tiếp cận thông tin về quy định về trình tự, thủ tục, mức thu phí, lệ phí…


Dịch vụ photocopy tạo thuận tiện cho người dân

Bộ phận Một cửa thị xã chỉ tiếp nhận những hồ sơ đầy đủ theo quy định và chỉ nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân tại một đầu mối duy nhất. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, các bộ phận, cơ quan chuyên môn đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết đúng hạn, nhanh chóng, tạo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã được thực hiện trên các lĩnh vực theo quy định và đảm bảo quy trình ISO (đối với các thủ tục thực hiện theo quy trình ISO). Hệ thống quản lý chất lượng của thị xã Tân Uyên đang áp dụng theo phiên bản TCVN ISO 9001:2008 và đã công bố cho 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã, 12/12 xã phường. Thủ tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của UBND thị xã là 296/296 thủ tục (đạt tỷ lệ 100%), trong đó có 265 thủ tục hành chính đã xây dựng quy trình khung tác nghiệp. Việc áp dụng và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính của địa phương, hướng tới phục vụ nhân dân một cách công khai, minh bạch và hiệu quả. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân; không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật. UBND thị xã cũng đã lắp đặt đầu số điện thoại dễ nhớ 02743 68 69 70, qua số điện thoại này, người dân có thể gặp chuyên viên để được tư vấn thủ tục hành chính.

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã Tân Uyên đang thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ gồm 5 bước: công dân lấy số thứ tự theo quầy cần liên hệ tại Máy lấy số thứ tự - đến khu vực ngồi chờ gọi số thứ tự để nộp hồ sơ - công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa kiểm tra hồ sơ, nhập thông tin và in biên nhận nếu hồ sơ đúng hoặc hướng dẫn công dân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ - hồ sơ được chuyển đến bộ phận chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền và trình lãnh đạo ký ban hành - trả kết quả. Sau khi có Biên nhận, công dân có thể tra cứu để biết thông tin hồ sơ tại Máy tra cứu thông tin hồ sơ đặt ngay tại Bộ phận một cửa. Ngoài ra, Bộ phận đã bố trí dịch vụ photocopy với chi phí hợp lý, phục vụ người dân có nhu cầu sao lưu giấy tờ, văn bản khi cần thiết, tiết kiệm thời gian di chuyển cho người dân.

Từ tháng 9/2016, người dân có thể tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa thị xã Tân Uyên với dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp tại UBND thị xã Tân Uyên qua bưu điện. Chỉ tiêu thời gian tối đa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thị xã Tân Uyên là 1 ngày, trong tỉnh là 2 ngày và liên tỉnh là 3 ngày, được tính từ khi bưu điện tiếp nhận hồ sơ tại quầy một cửa của UBND thị xã. Để sử dụng dịch vụ, công dân có thể đăng ký ngay tại Bộ phận Một cửa.

Năm 2018, tỷ lệ gồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 95,01%. Những hồ sơ trễ hẹn, cơ quan chuyên môn đã gọi điện thoại và gửi văn bản xin lỗi người dân. Trên tinh thần luôn luôn lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện và phát triển, Bộ phận Một cửa thị xã đã triển khai nhiều hình thức tiếp nhận đánh giá của công dân như: thông qua phiếu khảo sát, qua máy tính bảng đặt trước các quầy, qua thùng thư góp ý… Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đạt 95,11%. Định kỳ hàng tháng, Bộ phận Một cửa thị xã tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động; hàng quý, trưởng bộ phận hoặc lãnh đạo UBND thị xã chủ trì họp giao ban giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để đánh giá tình hình hoạt động của Bộ phận, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận, qua đó rút kinh nghiệm, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa thị xã, tất cả đều vì mục tiêu nâng cao hơn nữa tỷ lệ hài lòng của người dân.

Bà Võ Yến Nhi - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên, Trưởng Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thị xã cho biết thêm: “Để duy trì thực hiện tốt phương châm Thân thiện, đổi mới và phát triển, thời gian tới, Bộ phận Một cửa sẽ tham mưu UBND thị xã cải tạo, làm lối đi cho người khuyết tật. Bên cạnh đó là tiếp tục nâng cao văn hóa công vụ vì dân: luôn cười, chào và lắng nghe - hướng dẫn tận tình cho người dân khi đến liên hệ công việc. Bộ phận cũng sẽ thực hiện mô hình “Viên kẹo vui vẻ”, tạo sự thân thiện, tôn trọng nhân dân. Ngoài ra, thị xã Tân Uyên kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan xem xét nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử tập trung cấp huyện và triển khai phần mềm Một cửa điện tử cấp xã cho 6 phường (do tỉnh đầu tư), hiện đã tiến hành khảo sát trong tháng 3/2019, đồng thời, đôn đốc lập thủ tục đầu tư hệ thống thiết bị thông tin cho 6 xã (do thị xã đầu tư) để tiếp tục trình UBND tỉnh triển khai phần mềm Một cửa điện tử tâp trung cấp xã. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, về Bộ phận Một cửa thị xã sẽ được tăng cường thông qua Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử thị xã. Dự kiến, Bộ phận Một cửa sẽ phối hợp Đài truyền thanh dựng 1 videoclip về các bước thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Một cửa. Cùng với đó, Bộ phận Một cửa thị xã sẽ tiếp tục duy trì việc biểu dương những cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ và thông báo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tất cả công chức, viên chức tại Bộ phận về cơ quan chủ quản, tạo sự kết nối trong công tác quản lý công chức, viên chức; đẩy mạnh giới thiệu tiện ích của việc trả hồ sơ qua bưu chính; tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh chấp thuận cho Bưu điện tỉnh cử nhân viên hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ một số lĩnh vực đơn giản tại Bộ phận. Qua đó, góp phần thực hiện Đề án tinh giản biên chế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân”.

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của thị xã Tân Uyên không chỉ là những công trình khang trang, hiện đại, những kết quả ấn tượng trong sản xuất, kinh doanh, văn hoá, xã hội mà còn là sự cải cách trong nền hành chính, xoá tâm lý “xin - cho”, chuyển sang tư duy phục vụ, xây dựng nền hành chính phục vụ. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thị xã luôn nỗ lực đổi mới và phát triển, hướng tới sự hài lòng của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả các mô hình “Chính quyền thân thiện, của dân, do dân, vì dân”, mô hình “công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” ngày càng đi vào thực chất.

Hồng Nhung


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập30
Tổng truy cập 1393844