TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG
Thứ tư, 10/04/2019 | 14:41:05 GMT+7
Thị uỷ Tân Uyên đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Dương quý I năm 2019
Lượt xem: 116
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 10/4/2019, tại hội trường Thị uỷ Tân Uyên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Dương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Nguyễn Phước Hiệp - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Dương chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2019, với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Dương cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, toàn ngành đã tích cực và chủ động xây dựng mục tiêu, đề ra phương hướng cụ thể để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác tổ chức - xây dựng Đảng trong tình hình mới. Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trên các lĩnh vực như: công tác tổ chức cán bộ, công tác chính sách đào tạo cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng và tổ chức cơ sở đảng…

Tại thị xã Tân Uyên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thị uỷ, công tác tổ chức xây dựng Đảng thị xã Tân Uyên đã đạt được một số kết quả nhất định trong tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh uỷ về thực hiện công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh kiêm nhiệm như Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ kiêm Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ kiêm Trưởng phòng Nội vụ thị xã, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị ….; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định… Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề về công tác cán bộ, chính sách đào tạo cán bộ, công tác đảng và tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên...

Quý II/2019, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên và chuyên môn nghiệp vụ của ngành, ngành tổ chức - xây dựng Đảng tỉnh Bình Dương sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án sáp nhập Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh và Đảng uỷ khối Cơ quan tỉnh; kế hoạch triển khai Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; kế hoạch triển khai Kết luận 38-KL/TW, này 13/11/2018 của Bộ Chính trị về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện Quyết định số 4139-QĐ/BTCTW, ngày 29/1/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thí điểm, bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Hiệp - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Dương mong muốn các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quý I, thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong công việc, hoàn thành trọng trách được giao; bám sát chương trình công tác của Thường trực, Ban Thường vụ cấp uỷ làm tốt công tác tham mưu, đồng thời tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của Ban Thường vụ, Thường trực, sự hỗ trợ của các phòng chuyên môn Ban tổ chức Tỉnh uỷ để hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức trong quý II cũng như trong năm 2019.

                                                                                                               Hồng Nhung - Văn Sang


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập44
Tổng truy cập 1393865