TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND - UBND
Thứ ba, 09/04/2019 | 13:00:02 GMT+7
Thị xã Tân Uyên: Đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ
Lượt xem: 241
Tập tin đính kèm:

Những năm qua, thị xã Tân Uyên có bước tiến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, thu hút nhiều nhà đầu tư, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính luôn là nhiệm vụ quan trong được Thị uỷ, UBND thị xã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, góp phần xây dựng niềm tin, sự đồng thuận từ nhân dân, là động lực quan trọng đưa thị xã phát triển bền vững.

Quán triệt những chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh và Thị uỷ, UBND thị xã Tân Uyên đã tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, đồng thời phát đông thi đua thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thị xã đến cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra về cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên Từ năm 2016 đến nay, UBND thị xã đã kiểm tra 12 lượt tại cơ quan và 18 lượt tại xã, phường. Qua đó, UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn trong công tác cải cách hành chính.

Thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm, UBND thị xã đều ban hành Kế hoạch tuyên truyền, trong đó, nhấn mạnh việc tuyên truyền thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”, mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, thực hiện khẩu hiệu “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước” và phương châm “Thân thiện, đổi mới và phát triển”. Trong năm 2019 này, thị xã tập trung tuyên truyền về quy trình, cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích để người dân biết và thực hiện.Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống Đài truyền thanh, pano, áp phích, các hội thi, hội thảo, hội nghị… Đặc biệt, công tác thông tin, truyên truyền được đẩy mạnh thông qua trang Thông tin điện tử thị xã Tân Uyên: các thủ tục hành chính, lịch làm việc, địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ liên lạc của các phòng ban, xã, phường trên địa bàn thị xã được công khai tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức và công dân theo dõi, giám sát hoạt động cải cách hành chính và thực thi các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường.

Thực hiện cải cách thể chế, 3 năm qua, HĐND-UBND thị xã đã ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo nội dung, thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, công bố danh mục văn bản đã hết hiệu lực. Phòng Tư pháp thị xã đã thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND-UBND các xã, phường ban hành và có thông báo đánh giá cụ thể, giúp các văn bản được ban hành đảm bảo nội dung và thẩm quyền, tránh sai sót.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết của thị xã cũng như các xã, phường được đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. UBND thị xã triển khai thực hiện cơ chế một của, môt cửa liên thông gồm 46 lĩnh vực, 296 thủ tục hành chính, trong đó, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thực hiện 250 thủ tục, 37 lĩnh vực; 46 thủ tục còn lại thuộc chuyên môn ngành, được tiếp nhận, giải quyết tại cơ quan, đơn vị. Bà Võ Yến Nhi - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên cho biết, trong năm 2018, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 95,01%. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thị xã Tân Uyên được UBND thị xã đưa vào sử dụng từ năm 2014 với diện tích 267m2, gồm nhiều trang thiết bị phục vụ giao dịch. Năm 2016, Bộ phận tiếp tục được hiện đại hoá với hệ thống camera giám sát hệ thống xếp hàng tự động, máy lạnh, tivi…. UBND thị xã cũng đã phối hợp Bưu điện để nhận trả kết quả hồ sơ đến cá nhân, tổ chức với chi phí hợp lý, giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại. Đội ngũ nhân viên luôn được quán triệt về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện thái độ hoà nhã, thân thiện, hướng dẫn tận tình khi người dân, doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc và đảm bảo giờ giấc làm việc theo quy định. Công chức, viên chức làm công tác tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả nói riêng, đội ngũ cán bộ, công chức thị xã, xã phường nói chung là đội ngũ trẻ, có trình độ, năng lực, tác phong hành chính, cơ bản đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công vụ, từng bước chuyển đổi nền hành chính theo hướng phục vụ, trọng tâm là người dân, doanh nghiệp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên: số lượng cán bộ, công chức trình độ đại học trở lên của thị xã đạt 85,8%, tăng 7,3% so với năm 2016; của xã, phường là 77,6%, tăng 1,68% so với năm 2016.

Đặc biệt, thời gian qua, UBND thị xã và các xã, phường đã có nhiều sáng kiến trong triển khai công tác cải cách hành chính. Năm 2016, UBND thị xã phối hợp với Trung tâm Viễn thông thực hiện gửi tin nhắn xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn, báo hồ sơ đã được giải quyết trước hẹn; tuyên truyền thông tin về những vấn đề kinh tế - xã hôi của thị xã. Các xã, phường có nhiều mô hình, cách làm hay, tiêu biểu như: phường Uyên Hưng có “Tổ khai tử tại nhà khi có người mất”, xã Hội Nghĩa, Bạch Đằng trao giấy chứng tử tại nhà cho người dân, phường Khánh Bình có mô hình “Viên sỏi hài lòng”, “Chiếc ô thân thiện”, phường Tân Hiệp xây dựng lối đi cho người khuyết tật, xã Vĩnh Tân trực tiếp hướng dẫn thủ tục chứng thực chữ ký - giấy uỷ quyền cho đối tượng là người già gặp khó khăn trong việc đi lại, phường Thạnh Phước thực hiện thí điểm xây dựng địa chỉ Facebook “Bộ phận Một cửa UBND phường Thạnh Phước” để công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính luôn được UBND thị xã chỉ đạo. Từ năm 2016, UBND thị xã đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 và đang thực hiện đảm bảo theo lộ trình đề ra. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong thị xã đã tiến hành rà soát, sắp xếp giảm đầu mối và cơ cấu tổ chức theo nội dung và lộ trình quy định. Đến năm 2021, giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế. Công tác cải cách tài chính công được thực hiện nghiêm túc, hàng năm, UBND thị xã đều ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường.

Cũng trong thời gian qua, thị xã Tân Uyên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá hành chính. Đến nay, 100% các cơ quan chuyên môn, 12 xã, phường trên địa bàn thị xã đã có mạng nội bộ (LAN), kết nối mạng diện rộng (WAN) qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh. Hệ thống an ninh, bảo mật được quan tâm đầu tư. 100% cán bộ, công chức được cấp địa chỉ thư điện tử. Việc trao đổi, gửi nhận qua thư điện tử các loại văn bản đã góp phần tiết kiệm giấy tờ, trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời. Phần mềm quản lý văn bản tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã đã được nâng cấp lên phiên bản mới, duy trì hoạt động thường xuyên, ứng dụng rộng rãi đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. UBND thị xã cũng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ngày càng cao.


Người dân đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng phục vụ của Bộ phận Một cửa thị xã Tân Uyên

Đến nay, thị xã Tân Uyên đã thực hiện đạt 14/19 nhiệm vụ cải cách hành chính, giai đoạn 2016 - 2020. Bà Võ Yến Nhi - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên cho biết: “Kết quả năm 2018 công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017, thị xã Tân Uyên xếp thứ 2 toàn tỉnh, tăng 1 bậc so với năm trước. Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, thị xã Tân Uyên sẽ tiếp tục tăng cường công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, kết hợp với kiểm soát các thủ tục hành chính, đảm bảo các văn bản được ban hành đúng quy trình, thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của thị xã; duy trì và mở rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan và các xã, phường trên địa bàn thị xã; nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ hiện đại trong cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa. Đồng thời, đẩy mạnh phát động thi đua thực hiện các mô hình, giải pháp hay về cải cách hành chính nhằm tạo sự thân thiện, đổi mới phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dân”.

Thị xã Tân Uyên luôn xác định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị, lấy mục tiêu nâng cao dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công làm khâu đột phá, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính. Với những giải pháp đặt ra trong năm 2019, thị xã Tân Uyên đã và đang tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện, vì mục tiêu phục vụ tốt cho nhân dân và cũng là một trong những giải pháp chủ yếu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hồng Nhung


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập24
Tổng truy cập 1393838