TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG
Thứ hai, 08/04/2019 | 14:13:39 GMT+7
Thị xã Tân Uyên khai giảng lớp đảng viên mới khóa 7
Lượt xem: 121
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 08/04, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Tân Uyên phối hợp Ban Tổ chức Thị ủy tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 07 năm 2019. Tham gia lớp bồi dưỡng có 82 học viên là đảng viên mới đến từ các chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy.

Trong thời gian từ ngày 08 - 13/4, học viên được học tập, nghiên cứu 10 nội dung về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó, mỗi đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Được biết lớp học sẽ tổng kết bế giảng vào ngày 22/04/2019.

                                                        Minh Sang


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng truy cập 1393915