ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Machine To Pick Up Rocks In Yard
ISO 12 phòng ban
Thứ tư, 27/03/2019 | 18:26:12 GMT+7
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của 12 phòng ban
Lượt xem: 340
Tập tin đính kèm:

1. Mục tiêu chất lượng năm 2019

2. Kế hoạch thực hiệ Mục tiêu chất lượng năm 2019

3. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Nội vụ (phụ lục kèm theo)

4. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Lao động Thương binh Xã hội (phụ lục kèm theo)

5. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Quản lý Đô thị (phụ lục kèm theo)

6. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (phụ lục kèm theo)

7. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Tài chính - Kế hoạch (phụ lục kèm theo)

8. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Văn phòng HĐND - UBND (phụ lục kèm theo)

9. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Y tế (phụ lục kèm theo)

10. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Tài nguyên - Môi trường (phụ lục kèm theo)

11. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Tư pháp (phụ lục kèm theo)

12. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Thanh tra thị xã (phụ lục kèm theo)

13. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Văn hóa Thông tin (phụ lục kèm theo)

14. Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Phòng Kinh tế (phụ lục kèm theo)

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập20
Tổng truy cập 1714766