Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 08/03/2019 | 18:52:43 GMT+7
Lịch làm việc tuần 11 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019
Lượt xem: 1074
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 11/3/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với Phòng VHTT về định hướng phát triển du lịch trên địa bàn thị xã (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế, Đài Truyền Thanh; Lãnh đạo UBND xã Thạnh Hội, xã Bạch Đằng; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các ngành có liên quan về công tác đảm bảo an ninh trật tự buổi Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019) và Liên hoan gặp gỡ cán bộ Đoàn Sông Bé (Bình Dương – Bình Phước) qua các thời kỳ tổ chức tại Khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi.

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Công an thị xã, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Thị đoàn; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe Phòng TCKH thông qua Kế hoạch mời gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Chi cục Thuế, Phòng VH-TT, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền Thanh, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ BA: 12/3/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội thảo khoa học “Xã hội hóa giáo dục – đào tạo ở Bình Dương; thực trạng và định hướng chính sách”.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng GD-ĐT, Phòng TCKH.

Địa điểm: Phòng họp 1 – Trường Chính trị tỉnh (đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự Hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo Trung ương với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 (Chi cục Thống kê chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Thị ủy (Thư mời riêng); Thành viên Ban chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thị xã theo Quyết định số 4867/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND thị xã; Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các xã – phường (do UBND các xã – phường mời).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự tham gia cùng Đoàn công tác của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng đi khảo sát lưu vực thoát nước của suối Cái.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, UBND xã Vĩnh Tân.

Địa điểm: Tập trung tại cầu Thợ Ụt, xã Vĩnh Tân.

2/ 13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, 02 Ban HĐND dự Hội nghị thông tin thời sự quý I/2019; Lãnh đạo Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (theo hình thức trực tuyến); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 13/3/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã năm 2018 và phát động thi đua xây dựng “Văn phòng khu phố, ấp xanh – sạch – đẹp – sáng” năm 2019 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thư mời riêng; Thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã; cấp xã – phường: Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Công chức Văn hóa – Xã hội, Trưởng hoặc Phó Ban vận động các khu phố/ấp; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Cẩm Phương; PV.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự đi cơ sở.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú, Phó Trưởng 02 ban HĐND thị xã họp thông qua Đề án thành lập 04 phường: Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ (Thư mời riêng); Thành viên UBND thị xã; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB-XH; Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê thị xã; Chủ tịch UBND các xã: Phú Chánh, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa; Chánh Văn phòng; C/v Dũng; đơn vị tư vấn (Phòng Nội vụ mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ NĂM: 14/3/2019

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp Thường trực Thị ủy nghe báo cáo công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã (Phòng TCKH, Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ thị xã, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy:

- Làm việc với Ban Thường vụ Thị đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2019; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

- Thông qua Kế hoạch sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên dương điển hình tiêu biểu.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

3/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa để xem xét các trường hợp đề nghị tách thửa đất trên địa bàn các xã: Hội Nghĩa, Khánh Bình (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã; UBND các xã: Hội Nghĩa, Khánh Bình; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự Hội nghị tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người (Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: 50% cán bộ, công chức khối cơ quan thị xã (Thư mời riêng).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo Văn phòng hội ý.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự Hội nghị tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người (Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: 50% cán bộ, công chức khối cơ quan thị xã (Thư mời riêng).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

THỨ SÁU: 15/3/2019

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, 02 Ban HĐND dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Phòng Nội vụ, Phòng TCKH; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị triển khai Kế hoạch của Thị ủy về xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong Khu vực phòng thủ thị xã giai đoạn 2019 – 2021 và những năm tiếp theo (Ban Chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thư mời riêng; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ cơ sở: Phòng Nội vụ, Thanh tra – Tư Pháp, Phòng QLĐT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 4, Đài truyền thanh, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Hạt Kiểm Lâm, Xí nghiệp CTCC, Ngân hàng, Bưu điện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm GDNN-GDTX, Trường Trung cấp nghề, Trường THPT Tân Phước Khánh, Trường THPT Thái Hòa, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án. Bí thư, Phó Bí thư, Đảng ủy viên các Đảng bộ cơ sở: 12 xã - phường, Khối Đoàn thể, Y tế, Công ty cổ phần Xây dựng Bình Dương, Công an, Quân sự, Khối đảng, Chi cục Thuế, Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ. Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Lãnh đạo Nông trường Cao su Hội nghĩa; Đại diện Lãnh đạo: Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự họp Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TCKH.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe các ngành báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Tân Uyên lần thứ XI và giải pháp thực hiện trong thời gian tới (Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Xí nghiệp CTCC, Điện lực Tân Uyên, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chủ tịch UBND các xã – phường; Lãnh đạo Văn phòng; C/v Dũng, Thành, Cẩm Phương, Xuân Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Thông báo này thay thư mời họp.Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng truy cập 1349884