TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG
Thứ tư, 13/02/2019 | 12:59:20 GMT+7
Thị uỷ Tân Uyên triển khai kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 424
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 13/2/2019, Thị uỷ Tân Uyên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hồ Quang Điệp - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Tân Uyên chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã.

Tại hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Thị uỷ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khoá XI; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã, Bí thư Đảng ủy các xã, phường được nghe triển khai Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 16/1/2019 của Thị uỷ Tân Uyên “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025” và Hướng dẫn số 12-HD/TC ngày 1/2/2019 của Ban Tổ chức Thị uỷ về “Quy trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tiếp theo)”. Theo Kế hoạch, Thị uỷ Tân Uyên sẽ hoàn chỉnh báo cáo kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ của thị xã và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt theo quy định trước ngày 15/3/2019; Đảng bộ các xã, phường, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, báo cáo về Ban Thường vụ Thị uỷ trước ngày 1/3/2019.Thị uỷ Tân Uyên yêu cầu công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình; lấy quy hoạch cấp uỷ làm trung tâm của quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt; quy hoạch cán bộ của cấp dưới là cơ sở của quy hoạch cán bộ cấp trên; gắn công tác quy hoạch với công tác đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu ứng cử đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Việc thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, thực hiện chuẩn hoá và trẻ hoá đội ngũ cán bộ; chuẩn bị tốt nhân sự cấp uỷ, nhân sự HĐND - UBND và nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức trong hệ thống chính trị của nhiệm kỳ kế tiếp, đồng thời xây dựng nguồn cán bộ dài hạn đảm bảo sự kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ nhằm giữ vững sự ổn định và phát triển toàn diện của thị xã.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Quang Điệp - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Tân Uyên đề nghị cần xác định công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ là việc làm định kỳ, thường xuyên, quy trình thực hiện phải khoa học, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn về trình độ kiến thức, có năng lực thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện nay và nhiệm kỳ tiếp theo, đồng chí đề nghị cấp uỷ các cơ sở Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, viên chức các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác quy hoạch cán bộ. Các đồng chí được bổ sung vào quy hoạch phải đảm bảo các yếu tố nêu trên, có trách nhiệm nêu gương, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác; quy trình ra soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phải đảm bảo đúng, đủ các bước, đầy đủ hồ sơ đúng quy định. Bí thư cấp uỷ Đảng, thủ trưởng cơ quan và tập thể Ban lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch cán bộ tại cơ quan, đơn vị; các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Thị uỷ phụ trách địa bàn có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của xã, phường mình phụ trách.

                                                                                                 Hồng Nhung - Văn Sang


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 1349885