TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND - UBND
Chủ nhật, 06/01/2019 | 12:22:13 GMT+7
Thị xã Tân Uyên: Đánh giá kết quả ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 và thông qua dự thảo kế hoạch áp dụng, duy trì, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2019
Lượt xem: 124
Tập tin đính kèm:

Chiều ngày 5/1/2019, ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên chủ trì cuộc họp thông qua việc đánh giá kết quả ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo ISO Hành chính công thị xã; Trưởng, Phó Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã; Đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan; Lãnh đạo phụ trách công tác ISO hành chính công 12 xã, phường.

Năm 2018, việc áp dụng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã góp phần cải cách hành chính, hướng tới phục vụ nhân dân một cách công khai, minh bạch và hiệu quả. UBND thị xã đã xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một của liên thông, thực hiện mô hình Chính quyền thân thiện, công cơ sở thân thiện tại các cơ quan, xã, phường. Số thủ tục áp dụng ISO hành chính công được công bố là 265 thủ tục tại thị xã và 1.500 thủ tục tại 12 xã, phường, số quy trình tác nghiệp đã xây dựng là 265 quy trình đối với thị xã và 1.430 quy trình đối với các xã, phường. Trong năm, UBND thị xã đã tiếp nhận 19.705 hồ sơ, giải quyết 18.738 hồ sơ, trong đó có 2.899 hồ sơ trước hạn, đạt tỷ lệ 15,47%, đúng hạn 14.904 hồ sơ, đạt tỷ lệ 79,54%. UBND thị xã đã lập danh sách cử 187 lượt cán bộ, công chức, viên chức phụ trách ISO hành chính công tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện tốt các nội dung về hướng dẫn người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, trả 58 kết quả qua đường bưu điện, thực hiện 1.313 tin nhắn qua tổng đài để điều hành hoạt động của UBND và thông báo tình trạng hồ sơ của cá nhân, tổ chức; công khai quy định về trình tự, thủ tục, mức thu phí, lệ phí… Việc thăm dò ý kiến đánh giá, nhận xét của người dân được tổ chức định kỳ hàng tháng để xác định những vấn đề cần cải tiến, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 95,11%. Công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng quy định, 100% văn bản hành chính ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành tạo thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản.

Trong năm 2019, UBND thị xã Tân Uyên xây dựng Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc 9001:2015, nhằm thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc nội bộ của cơ quan, xã, phường. Dự kiến, mục tiêu chất lượng trong năm 2019 là đảm bảo trên 98% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định; 100% cán bộ, công chức phụ trách ISO hành chính công tác tại các cơ quan chuyên môn, các xã, phường phải nắm chắc kiến thức, kỹ năng về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và được tập huấn chuyển đổi dần sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015; mức độ hài hòng của cá nhân, tổ chức về hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại, về thái độ phục vụ của công chức làm việc tại bộ phận này đạt trên 96%; đảm bảo 90% thủ tục hành chính được chuẩn hoá theo quy trình quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 hoặc 9001:2015 áp dụng cho các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường.

Kết luận cuộc họp, ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo một số nội dung cần tập trung thực hiện trong năm 2019. Theo đó, các xã, phường chú trọng yếu tố con người và phương tiện, cán bộ làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công phải đáp ứng các tiêu chí: có trách nhiệm với công việc, có đạo đức công vụ, có kiến thức, năng lực đảm bảo thực hiện tốt công việc, đặc biệt là thể hiện sự thân thiện với nhân dân, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình cho người dân; cơ sở vật chất phải đảm bảo phục vụ tốt cho nhân dân. Ông cũng chỉ đạo Phòng Nội vụ có hướng dẫn các xã, phường đổi mới hình thức và nội dung phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc, lấy ý kiến cụ thể của người dân về nguyên nhân khiến người dân chưa hài lòng để từ đó có hướng khắc phục. Lãnh đạo các cơ quan, xã, phường cần tăng cường trách nhiệm, quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình phục vụ nhân dân của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để chỉ đạo sâu sát, kịp thời, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

                                         Hồng Nhung [N]


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 1386546