TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG
Thứ sáu, 28/12/2018 | 17:29:27 GMT+7
Thị ủy Tân Uyên: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Lượt xem: 108
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 28/12, Thị ủy Tân Uyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng như: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”,  Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Sau hội nghị mỗi cá nhân sẽ viết thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân; đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan thị xã nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

                                          Minh Sang [N]


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng truy cập 1386541