Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 30/11/2018 | 18:28:31 GMT+7
Lịch làm việc tuần 49 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018
Lượt xem: 906
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 03/12/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 20: Chào cờ.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.  

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã và 50% cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị; Chánh Văn phòng; PV.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

3/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa để xem xét các trường hợp đề nghị tách thửa đất trên địa bàn các xã – phường: Thạnh Phước, Khánh Bình, Bạch Đằng, Vĩnh Tân (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng tách thửa theo Quyết định số 10249/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thị xã; UBND các xã – phường: Thạnh Phước, Khánh Bình, Bạch Đằng, Vĩnh Tân; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2- UBND thị xã.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, hai Ban HĐND họp Thường trực HĐND thị xã nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 2018.

Mời dự: Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe các ngành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, các công trình sử dụng từ vốn ngân sách thị xã bổ sung – chi thường xuyên (Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng Lao động TB-XH, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng Lao động TB-XH, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực thị xã, Kho bạc, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.  

Mời dự: Lãnh đạo Phòng GD-ĐT; Cán bộ, viên chức, giáo viên thuộc ngành giáo dục (do Phòng GD-ĐT mời); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi; PV.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

THỨ BA: 04/12/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Đ/c Hồ Quang Điệp - TUV, Bí thư Thị ủy tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Phòng Nội vụ về nội dung tổng hợp việc kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan đến việc hình thành các khu – điểm nhà ở tự phát sau ngày 10/01/2014 tại các xã – phường: Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBKT Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

3/ 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với các ngành có liên quan về kinh phí tổ chức Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần II - năm 2019 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hội Nông dân, Hội LHPN, Thị Đoàn (Thư mời riêng); Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng VHTT, Phòng Kinh tế, Phòng GDĐT, Trung tâm VHTT; Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã thông qua kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã theo Quyết định số 6137/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính về việc công nhận quỹ đất công, đất công ích” do ông Phan Văn Tình (ngụ tại khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước) khởi kiện (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Phòng TN-MT, UBND phường Thạnh Phước.

Địa điểm: Trụ sở Tòa án nhân dân Tỉnh Bình Dương (559, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy thông qua nội dung: Báo cáo kết quả xem xét kỷ luật đối với đ/c Võ Hồng Tươi; Gợi ý kiểm điểm tập thể và các cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; Báo cáo công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng lần II - năm 2019 (Phòng VHTT chủ trì, phối hợp với các cơ quan được giao chủ trì xây dựng các Kế hoạch theo phân công tại Kế hoạch số 3171/KH-UBND ngày 04/9/2018 của UBND thị xã để chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 6724/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND thị xã; Cấp xã – phường: Đại diện Lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội LHPN, Bí thư Đoàn thanh niên, Cán bộ công chức Văn hóa các xã – phường (do UBND các xã – phường mời); Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Phương; PV.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

THỨ TƯ: 05/12/2018

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ ra mắt Trung đội 113 Ban chuyên trách và triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (Công an thị xã chuẩn bị nội dung và mời các thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo 138 thị xã; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phòng QLĐT, Đội QLTT số 4, Trạm Chăn nuôi – Thú y, Điện lực, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông; cấp xã – phường: Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Thùy; PV.

Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp xem xét chủ trương các dự án đầu tư.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 16 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo Văn phòng hội ý.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ NĂM: 06/12/2018

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, 02 Ban HĐND thị xã dự kỳ họp thứ 10 (thường lệ cuối năm) HĐND thị xã, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (Cả ngày).

Mời dự: Theo Thư mời số 201/TM-HĐND ngày 13/11/2018 của Thường trực HĐND thị xã; Lãnh đạo Văn phòng, C/v tổng hợp; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

THỨ SÁU: 07/12/2018

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, 02 Ban HĐND thị xã tiếp tục dự kỳ họp thứ 10 (thường lệ cuối năm) HĐND thị xã, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mời dự: Theo Thư mời số 201/TM-HĐND ngày 13/11/2018 của Thường trực HĐND thị xã; Lãnh đạo Văn phòng, C/v tổng hợp; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

Chiều:

17 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Đài Truyền thanh, UBND các xã – phường.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thông báo này thay thư mời họp.Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng truy cập 1350911