TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG
Thứ sáu, 30/11/2018 | 17:00:21 GMT+7
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ 15, Khoá XI nhiệm kỳ 2015-2020
Lượt xem: 240
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 30/11, Thị uỷ Tân Uyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 15, Khoá XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2018. Dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ Bình Dương; đồng chí Hồ Quang Điệp – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Tân Uyên, đồng chí Nguyễn Hữu Trí – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Đoàn Hồng Tươi – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ khoá XI, lãnh đạo Văn phòng và các Ban xây dựng Đảng Thị uỷ, Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc Thị uỷ và thủ trưởng các cơ quan thị xã.

Trong năm 2018, các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền và công tác vận động quần chúng tại thị xã tiếp tục chuyển biến tích cực. Việc triển khai, quán triệt, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời xây dựng, cụ thể hoá các chương trinh, kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Toàn thị xã có 2.531 đồng chí được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, 141 đảng viên phát triển mới mới, nâng tổng số đảng viên toàn thị xã lên 3.405 đảng viên. Chất lượng sinh hoạt của các cơ sở Đảng được nâng lên. Thị uỷ đã chỉ đạo quyết liệt và quán triệt thực hiện Kế hoạch và Đề án của Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chọn xã Phú Chánh thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được củng cố, đạt nhiều thành tựu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của các ngành ước đạt 13,4% so với năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 21.800 tỷ đồng, giá trị thương mại và dịch vụ ước đạt 8.780 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tính theo tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) đạt 120 triệu đồng/người/năm. UBND thị xã đã trình Bộ Xây dựng thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Tân Uyên là đô thị loại III, hiện đã được Quyết định công nhận. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo. Y tế, giáo dục ngày càng nâng cao về chất lượng. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 15, khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, phấn đấu trong năm tới, tốc độ tăng bình quân của các ngành là 13,5-13,7%, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 11,9%, giá trị thương mại, dịch vụ tăng 19% so với năm 2018, thu nhập bình quân đầu người nâng lên 132 triệu đồng/năm, tăng 10% so với GRDP năm 2018; tỷ lệ bác sĩ đạt 4,3/10.000 dân, tỷ số giường bệnh đạt 15/10.000 dân, tăng thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm 23-26% so với hộ nghèo còn lại theo tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2018 – 2020; phát triển mới 130 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ một số vấn đề mà Thị uỷ quan tâm như: tình hình xử lý các điểm kinh doanh phế liệu sai quy định; việc thực hiện đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; công tác quản lý, nhu cầu sử dụng và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hoá – Thể thao các xã, phường; tiến độ thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng thanh niên xung kích trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; việc thực hiện Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Tỉnh uỷ Bình Dương phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và một số nội dung khác, trong đó tập trung đánh giá thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và phương hướng, giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quang Điệp – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Tân Uyên đã nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng đô thị xanh, đón đầu làn sóng đầu tư mới; tập trung thực hiện lộ trình nâng cấp 4 xã Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Hiệp, Phú Chánh, Hội Nghĩa thành phường, xây dựng thị xã Tân Uyên thành đô thị loại II, đồng thời đầu tư nâng chất nông thôn mới tại xã Bạch Đằng và Thạnh Hội để nâng cao chất lượng, mức sống của người dân. Trong công tác chỉnh trang đô thị, cần giải quyết tốt các vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng các đơn vị thu gom rác dân lập; triển khai thực hiện tốt đầu tư công, tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ đền bù để thực hiện các công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, để mọi người dân, đặc biệt là gia đình chính sách được hưởng lợi từ sự phát triển của thị xã Tân Uyên và của tỉnh Bình Dương; thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng trường chuẩn, chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hoá của người dân trên địa bàn thị xã, phát huy công năng các trung tâm Văn hoá – Thể thao xã, phường; tạo điều kiện thuận lợi xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục; tập trung tổ chức tốt Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần II. Về quốc phòng, an ninh, chú trọng thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phú Chánh, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Bạch Đằng, Thạnh Hội; thực hiện tốt các bước, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2019; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự công cộng; công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Hồ Quang Điệp đề nghị tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, các đề án của Tỉnh uỷ, Thị uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thị xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, thực hiện tốt công tác dân vận, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tân Uyên lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Tân Uyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngoài ra, cần quan tâm tổ chức tốt các hoạt động trong Tết Nguyên đán 2019 sắp tới.

                                                  Hồng Nhung – Minh Sang [N]

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập21
Tổng truy cập 1350952