Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 02/11/2018 | 20:11:43 GMT+7
Lịch làm việc tuần 45 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018
Lượt xem: 869
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 05/11/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 20: Chào cờ.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3/ 08 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã tổ chức chấm điểm Thường trực HĐND các xã – phường.

Mời dự: Thường trực HĐND 12 xã – phường.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

THỨ BA: 06/11/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Đồng chí Hồ Quang Điệp – TUV, Bí thư Thị ủy tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp HĐTĐ quy hoạch thị xã thông qua Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội PCCC-CNCH – Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

3/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp HĐTĐ quy hoạch thị xã thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến gỗ Xuất nhập khẩu Giang Minh 2 tại phường Uyên Hưng (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Đội PCCC-CNCH– Công an thị xã (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện công tác thu chi, quản lý và sử dụng các nguồn thu trong năm học 2018 - 2019 đối với các trường học trên địa bàn thị xã (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Bảo hiểm xã hội, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Phương.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi chủ trì họp Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự thị xã theo Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Hà.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe các ngành báo cáo công tác triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới thị xã (Phòng Lao động TB-XH, UBND phường Khánh Bình chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Lao động TB-XH, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, Đài truyền thanh, Phòng GD-ĐT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Thị đoàn, UBND phường Khánh Bình; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự gặp gỡ, đối thoại với ông Trương Văn Cội (địa chỉ: Khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp) khiếu nại liên quan đến dự án: Mở rộng nhà máy nước Tân Hiệp (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng TN-MT, Trung tâm phát triển quỹ đất; UBND phường Tân Hiệp; ông Trương Văn Cội (do Thanh tra thị xã mời); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã.

4/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự gặp gỡ, đối thoại với bà Lê Thị Nhỏ (địa chỉ: Khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa) khiếu nại liên quan đến việc yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; UBND phường Thái Hòa; bà Lê Thị Nhỏ (do Thanh tra thị xã mời); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã.

THỨ TƯ: 07/11/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, các Phó Chủ tịch HĐND, hai Ban HĐND dự giám sát về tình hình triển khai thực hiện đầu tư công trên địa bàn thị xã theo Quyết định số 135/QĐ-HĐND ngày 24/9/2018 của Thường trực HĐND thị xã (Phòng TCKH, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 135/QĐ-HĐND ngày 24/9/2018 của Thường trực HĐND thị xã; Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng TNMT, Kho bạc Nhà nước, Đài Truyền thanh; Chánh Văn phòng, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C- UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự tham dự cùng Ban chỉ đạo 419 của Thị ủy đi khảo sát công tác xây dựng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đối với Công ty TNHH Gia Hưng và Trường Mầm non Phúc Lợi.

Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH Gia Hưng, Trường Mầm non Phúc Lợi (phường Uyên Hưng).

3/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự buổi làm việc của Sở Lao động TB-XH về việc tổ chức, đào tạo nghề và định hướng hoạt động Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Tân Uyên (Trung tâm GDNN-GDTX thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng GD-ĐT, Phòng Lao động TB-XH.

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm GDNN-GDTX thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thị xã lần thứ 35 thông qua các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 10 (thường lệ cuối năm) HĐND thị xã, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND thị xã năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Văn phòng HĐND-UBND thị xã chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2019, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công 2019; Báo cáo kết quả dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính,các xã – phường năm 2019; Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (Phòng Tài chính Kế hoạch chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo kết quả xử lý các điểm kinh doanh phế liệu không phép trên địa bàn thị xã (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo công tác thu, chi – quản lý – sử dụng các nguồn thu trong năm học 2018 – 2019 tại các trường học thuộc thẩm quyền trên địa bàn thị xã (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu các chức danh Thành viên UBND thị xã Tân Uyên, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND thị xã; Ủy viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Công an thị xã, Phòng Nội vụ,  Ban Quản lý dự án ĐTXDKV thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự; PV.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ NĂM: 08/11/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Thường vụ Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Chánh Thanh tra thị xã chủ trì Hội nghị triển khai các văn bản về phòng, chống tham nhũng (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Trưởng ban Thanh tra nhân dân cơ quan, cán bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; công tác phòng, chống tham nhũng các cơ quan thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND-UBND-UBMTTQVN, Trưởng ban Thanh tra nhân dân các cơ quan, xã, phường, cán bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; công tác phòng, chống tham nhũng các xã, phường (Thư mời riêng); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thùy, Bình.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy thông qua công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

3/ 16 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp xem xét chủ trương các dự án đầu tư.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 16 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND hội ý, Lãnh đạo Văn phòng dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ SÁU: 09/11/2018

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, nhà nước thị xã; C/v Bình dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Ban Tổ chức Thị ủy về công tác cán bộ (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy (Thư mời riêng); Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người thị xã năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người thị xã theo Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND thị xã; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ BẢY: 10/11/2018

Tối:

18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ Mít tinh Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11.

Mời dự: Trưởng Phòng Tư pháp.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh (Đường D19, Khu dân cư Việt - Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An).

Thông báo này thay thư mời họp.Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 1269363