Lịch làm việc Thị ủy
Thứ sáu, 02/11/2018 | 17:47:18 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy (Tuần 45 từ ngày 05/11/2018 đến 09/11/2018)
Lượt xem: 466
Tập tin đính kèm:

    Thứ hai 05/11:

Sáng 07h20':

- Thường trực Thị ủy dự chào cờ đầu tháng.

Sáng 07h30':

- Các đ/c UVTV Thị ủy đi cơ sở.

Sáng 08h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì làm việc về công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực trụ sở Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thị xã.

* Mời dự: 

+ Đại  diện Lãnh đạo Công an, BCH Quân sự thị xã;

+ Bí thư Đảng ủy khối Đoàn thể thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND - UBND thị xã.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Thứ ba 06/11:

Sáng 07h30':

- Đ/c Hồ Quang Điệp - TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì tiếp công dân.

* Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân thị xã.

Thứ tư 07/11:

Sáng 07h30':

- Đ/c Hồ Quang Điệp - TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì Đoàn Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 05/10/2015 của Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới tại Đảng ủy xã Hội Nghĩa.

* Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 655-QĐ/TU ngày 26/10/2018 của Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Hội Nghĩa. 

Sáng từ 08h00'-09h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì Đoàn Khảo sát của thị xã tiến hành khảo sát công tác xây dựng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đối với Công ty TNHH Gia Hưng.

* Mời dự:

+ Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 22-KH/BCĐ ngày 01/10/2018 của Ban chỉ đạo 419 Thị ủy.

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Bí thư Chi bộ Doanh nghiệp, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội LHPN phường Uyên Hưng.

+ Đại diện Lãnh đạo và các đảng viên đang làm việc tại Doanh nghiệp (do UBND phường Uyên Hưng mời).

* Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Gia Hưng (phường Uyên Hưng).

Từ 09h30'-11h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì Đoàn Khảo sát của thị xã tiến hành khảo sát công tác xây dựng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đối với Trường MN Phúc Lợi.

* Mời dự:

+ Thành phần Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 22-KH/BCĐ ngày 01/10/2018 của Ban chỉ đạo 419 Thị ủy.

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Bí thư Chi bộ Doanh nghiệp, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội LHPN phường Uyên Hưng.

+ Đại diện Lãnh đạo và các đảng viên đang làm việc tại Trường MN Phúc Lợi (do UBND phường Uyên Hưng mời).

* Địa điểm: Hội trường Trường MN Phúc Lợi (phường Uyên Hưng).

Chiều 13h30':

- Đ/c Hồ Quang Điệp - TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì Đoàn Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 05/10/2015 của Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới tại Đảng ủy phường Thái Hòa.

* Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 656-QĐ/TU ngày 26/10/2018 của Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Thái Hòa.

Thứ năm 08/11:

Sáng 07h30':

- Họp Ban Thường vụ Thị ủy (Thư mời riêng).

* Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

Chiều từ 13h30' - 15h00':

- Giao ban Thường trực Thị ủy. 

* Mời dự:      

+ Đ/c Nguyễn Phú Sơn - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã;

+ Thường trực HĐND thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Từ 15h00' đến 17h00':

- Thường trực Thị ủy họp bàn về công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:      

+ Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung - UVTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy;

+ Đ/c Võ Văn Tính - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy;

+ Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã;

+ Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị thị xã;

+ Đ/c Bồ Quang Minh Trí - Giám đốc Ban QLDA.ĐTKV thị xã Tân Uyên;

+ Đ/c Châu Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Thứ sáu 09/11:

Sáng 08h00':

- Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, nhà nước thị xã (Thư mời riêng).

* Địa điểm: Hội trường Thị ủy.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng truy cập 1269338