Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 05/10/2018 | 19:44:01 GMT+7
Lịch làm việc tuần 41 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018
Lượt xem: 983
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 08/10/2018

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua phương án thiết kế trang trí đèn đường, cổng chào; đường hoa trang trí Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và trang trí các cụm tuyên truyền trực quan trên địa bàn thị xã; thông qua phương án thiết kế di dời Nhà truyền thống về Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi (Phòng Văn hóa – Thông tin chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thị ủy (Thư mời riêng), Phòng VH-TT, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm VH-TT; UBND phường Uyên Hưng, Khánh Bình, Tân Phước Khánh, Thái Hòa; đơn vị tư vấn thiết kế (do Phòng VHTT mời); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Phương.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự tham dự cùng Ban chỉ đạo 419 của Thị ủy đi khảo sát công tác xây dựng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đối với Trường Mầm non Kim Yến.

Địa điểm: Hội trường Trường Mầm non Kim Yến (phường Thái Hòa).

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe UBND phường Tân Hiệp báo cáo việc thực hiện thủ tục đầu tư đường đi và khu vực đưa đón học sinh Trường THCS Tân Hiệp; cống thoát nước trên địa bàn phường (UBND phường Tân Hiệp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng GD-ĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp; Chánh Văn phòng; C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị gặp gỡ, tuyên dương các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thị Đoàn Tân Uyên, Phòng Kinh tế, Phòng VH-TT, Phòng Nội vụ, Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh; Chánh Văn phòng, C/v Linh, Ngân.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự tham dự cùng Ban chỉ đạo 419 của Thị ủy đi khảo sát công tác xây dựng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đối với Trường Mầm non Thái Hòa.

Địa điểm: Hội trường Trường Mầm non Thái Hòa (phường Thái Hòa).

THỨ BA: 09/10/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp nghe Phòng TCKH báo cáo đề xuất xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2019 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã; Chủ tịch UBND các xã – phường; C/v Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Lâm thuộc Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 747B đoạn từ nút giao Miếu Ông Cù đến điểm giao với đường Thủ Biên – Cổng Xanh (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND thị xã, đơn vị thi công (do Phòng TNMT mời); Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp Hội đồng đặt tên, đổi tên đường và các công trình công cộng trên địa bàn thị xã (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động, Thị đoàn (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng đặt tên, đổi tên đường và các công trình công cộng trên địa bàn thị xã theo Quyết định số 7138/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND thị xã; Đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Thái Hòa; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi; C/v Phương.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

4/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình lãn công không theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật trên địa bàn thị xã (Phòng LĐ-TBXH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần Ban chỉ đạo theo Quyết định 6215/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

5/ 08 giờ 00: Ban KTXH – HĐND thị xã tổ chức giám sát về việc thực hiện các khoản thu trong năm học đối với các trường học trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 132/QĐ-HĐND ngày 17/9/2018 của Ban KTXH – HĐND thị xã.

Địa điểm: Trường Mẫu giáo Hoa Hướng Dương, phường Khánh Bình (Lưu ý: các Thành viên tham gia có mặt vào lúc 07 giờ tại Trụ sở UBND thị xã để cùng đi).

6/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó chủ tịch HĐND, 02 ban HĐND thị xã dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp cuối năm) HĐND thị xã, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: UBMTTQVN, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ; Chánh Văn phòng, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C - UBND thị xã.

THỨ TƯ: 10/10/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua các nội dung:

(1) Phương án trang trí đèn Cầu Bạch Đằng (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung, mời đơn vị tư vấn).

(2) Phương án di dời Nhà truyền thống Thị xã (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung, mời đơn vị tư vấn).

(3) Thông qua hồ sơ các tuyến đường đặt tên, đổi tên trên địa bàn thị xã (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

(4) Phương án thiết kế Trường THPT Thái Hòa (Ban QLDA ĐTXDKV thị xã chuẩn bị nội dung, mời đơn vị tư vấn).

(5) Phương án thiết kế Nhà tang lễ thị xã (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung, mời đơn vị tư vấn).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng VH-TT (nội dung: 1,2,3); Ban QLDA ĐTXDKV (nội dung: 1,2,3,4); Phòng TCKH, Phòng QLĐT (nội dung: 1,2,3,4,5); Phòng TN-MT (nội dung: 3,5); Phòng Lao động TB-XH (nội dung 5); Trung tâm VH-TT (nội dung 2); UBND xã Bạch Đằng (nội dung 1); UBND phường Uyên Hưng (nội dung 3); Trường THPT Thái Hòa (nội dung 4); Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự tham dự cùng Ban chỉ đạo 419 của Thị ủy đi khảo sát công tác xây dựng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Ba.

Địa điểm: Hội trường Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Ba (phường Thái Hòa).

3/ 08 giờ 00: Ban KTXH – HĐND thị xã tổ chức giám sát về việc thực hiện các khoản thu trong năm học đối với các trường học trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 132/QĐ-HĐND ngày 17/9/2018 của Ban KTXH – HĐND thị xã.

Địa điểm: Trường Mầm non Tân Hiệp (Lưu ý: các Thành viên tham gia có mặt vào lúc 07 giờ tại Trụ sở UBND thị xã để cùng đi).

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh thị xã dự Hội nghị thông báo tình hình, triển khai tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Mời dự: Chính trị viên BCHQS thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Công an thị xã, Thị Đoàn, LĐLĐ, Phòng LĐ-TBX&XH, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Đài truyền thanh; Trợ lý Dân quân tự vệ thị xã.

Địa điểm: Trường Quân sự tỉnh Bình Dương.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua các nội dung:

(1) Đề án "Đảm bảo ANTT trong khu nhà trọ"; Đề án "Xây dựng đội Công nhân xung kích trong các doanh nghiệp" (Công an thị xã thị xã chuẩn bị nội dung).

(2) Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thị xã bầu.

(3) Công tác cán bộ.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Công an thị xã (nội dung 2); Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

THỨ NĂM: 11/10/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị gặp gỡ, tuyên dương các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn thị xã năm 2018.

Mời dự: Thư mời riêng; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Hội chữ thập đỏ, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Lao động – TBXH, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng VH-TT, Phòng Y tế, Thanh tra, Phòng GD-ĐT, Công an thị xã, Trung tâm VH-TT, Đài truyền thanh, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế, Điện lực Tân Uyên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã – phường; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND thị xã.

2/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Thế giới (WTA) và khai mạc Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Tỉnh.

3/ 08 giờ 00: Ban KTXH – HĐND thị xã tổ chức giám sát về việc thực hiện các khoản thu trong năm học đối với các trường học trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 132/QĐ-HĐND ngày 17/9/2018 của Ban KTXH – HĐND thị xã.

Địa điểm: Trường Tiểu học Uyên Hưng B (Lưu ý: các Thành viên tham gia có mặt vào lúc 07 giờ tại Trụ sở UBND thị xã để cùng đi).

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy nghe báo cáo nội dung chuẩn bị cho hoạt động trao đổi học tập kinh nghiệm mô hình Hội quán tỉnh Đồng Tháp.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

3/ 16 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp xem xét chủ trương các dự án đầu tư.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 16 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND hội ý, Lãnh đạo Văn phòng dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ SÁU: 12/10/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2018), 19 năm Ngày Dân vận cả nước (15/10/1999-15/10/2018) gắn với Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2016-2018.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự gặp gỡ, đối thoại với ông Lữ Văn Sương về việc khiếu nại Công văn số 1061/UBND-BTCD ngày 03/4/2018 của UBND thị xã Tân Uyên về việc trả lời đơn của ông Lữ Văn Sương (Phòng TNMT thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng TNMT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; UBND xã Phú Chánh; ông Lữ Văn Sương (do Phòng TNMT thị xã mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự làm việc với Công ty Cổ phần Lâm sản và xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Cụm công nghiệp - Dịch vụ Uyên Hưng (Phòng Tài chính – Kê hoạch chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, UBND phường Uyên Hưng, Chủ đầu tư (thư mời riêng); Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Phiên họp chuyên đề - Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Tỉnh.

5/ 08 giờ 00: Ban KTXH – HĐND thị xã tổ chức giám sát về việc thực hiện các khoản thu trong năm học đối với các trường trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 132/QĐ-HĐND ngày 17/9/2018 của Ban KTXH – HĐND thị xã.

Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Phú (Lưu ý: các Thành viên tham gia có mặt vào lúc 07 giờ tại Trụ sở UBND thị xã để cùng đi).

6/ 09 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị tham dự buổi khảo sát thống nhất hướng tuyến và vị trí trồng trụ điện dọc theo tuyến đường ĐH 423 do Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Điện lực Tân Uyên, UBND phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Tại đường ĐH 423, phường Tân Hiệp.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Thông báo này thay thư mời họp.Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng truy cập 1393892