Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 10/08/2018 | 18:36:00 GMT+7
Lịch làm việc tuần 33 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018
Lượt xem: 946
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 13/8/2018

Sáng:

1/ 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện các công trình trọng điểm do Tổng Công ty Becamex đầu tư xây dựng.

Mời dự: Giám đốc Trung tâm PTQĐ, Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV thị xã.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Hội nghị cán bộ công chức xã Phú Chánh.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Phú Chánh.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên cùng Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã kiểm tra tại phường Khánh Bình theo Kế hoạch số 2343/KH-BCĐ ngày 02/7/2018 của Ban Chỉ đạo Phong trào thị xã (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung và phương tiện).

Mời dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thị xã theo Quyết định số 3699/QĐ-BCĐ ngày 05/7/2018 (Các thành viên tập trung tại Phòng VH-TT đúng 07h00 để cùng đi).

Địa điểm: Hội trường UBND phường Khánh Bình.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã (Ban chỉ huy quân sự chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND thị xã; Trưởng Công an thị xã, Lãnh đạo Phòng Nội vụ; C/v Hà.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự họp Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Chánh.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Phú Chánh.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú dự họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể thị xã; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên kiểm tra tại xã Thạnh Hội theo Quyết định số 27-QĐ/BCĐ ngày 12/7/2018 của Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo thị xã.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

THỨ BA: 14/8/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh về việc xem xét chủ trương đầu tư Trường THPT Thái Hòa (Ban QLDA ĐTXD thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng TCKH, Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV thị xã.

Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh – tầng 15, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự họp Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Tân Hiệp.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên cùng Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã kiểm tra tại phường Thạnh Phước theo Kế hoạch số 2343/KH-BCĐ ngày 02/7/2018 của Ban Chỉ đạo Phong trào thị xã (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung và phương tiện).

Mời dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thị xã theo Quyết định số 3699/QĐ-BCĐ ngày 05/7/2018 (Các thành viên tập trung tại Phòng VH-TT đúng 07h00 để cùng đi).

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thạnh Phước.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

5/ 08 giờ 00:  Ủy quyền Trưởng Phòng Y tế tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Y tế về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Trung tâm Y tế (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm Y tế; Lãnh đạo các khoa, phòng có liên quan và Lãnh đạo các Phòng Khám đa khoa khu vực.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế.

6/ 08 giờ 00:  Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Thông tư số 15/2017/TT-BCT do Sở Công thương tổ chức.

Địa điểm: Hội trường A, Sở Công thương, tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

7/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh về việc thẩm định Phương án giá đất để tính nghĩa vụ tài chính về đất của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Đông Tây tại phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính, Tầng 2, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe các ngành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, các công trình sử dụng từ vốn ngân sách thị xã bổ sung – chi thường xuyên, tiến độ thực hiện xây dựng, sửa chữa các công trình chuẩn bị năm học mới (Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực thị xã Tân Uyên chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Phòng VH-TT, Phòng GD-ĐT, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng Lao động TB-XH, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực thị xã Tân Uyên, Kho bạc, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Xí nghiệp CTCC; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự gặp gỡ, đối thoại với với ông Trần Văn Nam (địa chỉ: Xóm 5, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; tạm trú tại Tổ 8, khu phố An Thành, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) về việc khiếu nại Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND thị xã Tân Uyên (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường Thái Hòa; ông Trần Văn Nam (do Thanh tra thị xã mời); C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã.

3/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự gặp gỡ, đối thoại với ông Nguyễn Thanh Tuấn (địa chỉ: Khu phố An Thành, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) về việc khiếu nại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND thị xã Tân Uyên (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường Thái Hòa; ông Nguyễn Thanh Tuấn (do Thanh tra thị xã mời); C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính mới trên địa bàn tỉnh.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ, UBND các xã – phường; Công chức chuyên trách cải cách hành chính thị xã và công chức phụ trách cải cách hành chính các xã – phường

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

THỨ TƯ: 15/8/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, 02 ban HĐND thị xã dự Hội nghị cán bộ chủ chốt nghe báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý II/2018; Lãnh đạo Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND Thị xã.

2/ 07 giờ 30: Hội nghị tập huấn Trưởng, Phó ấp, khu phố trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Theo Thông báo số 395/TB-UBND ngày 08/8/2018 của UBND thị xã.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

3/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND Tiểu đoàn 45.

Địa điểm: Tiểu đoàn 45, Trung đoàn 263 (Tổ 8, khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên).

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động TB-XH dự Lễ trao nhà ở cho người có công với cách mạng nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018).

Địa điểm: Khu nhà ở Mỹ Phước thuộc khu Tái định cư Mỹ Phước 1 (Đường TC1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy nghe Đoàn công tác theo Quyết định 405-QĐ/TU ngày 06/7/2018 của Thị ủy báo cáo kết quả làm việc tại Đảng bộ xã Phú Chánh.

Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp thông qua đơn giá bồi thường về đất để thực hiện Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 425 (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng TC-KH, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2- UBND thị xã.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên kiểm tra tại xã Hội Nghĩa theo Quyết định số 27-QĐ-BCĐ ngày 12/7/2018 của Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo thị xã.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Hội Nghĩa.

THỨ NĂM: 16/8/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp nghe Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND báo cáo việc thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất và hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp Tân Ba (Đoàn thanh tra chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). 

Mời dự: Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Chủ tịch UBND thị xã. Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương lần thứ XXI, năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương (Số 591, đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một).

3/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự họp nghe Tổ thẩm định theo Quyết định số 628/QĐ-UBND báo cáo kết quả thẩm định tính pháp lý đối với hồ sơ bồi thường của các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thuộc các công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND thị xã Tân Uyên; UBND các phường: Khánh Bình, Uyên Hưng, Thạnh Phước; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú dự giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp xem xét chủ trương các dự án đầu tư.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 16 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo Văn phòng hội ý.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tư pháp báo cáo tình hình thẩm định quy ước của các Khu phố, ấp trên địa bàn thị xã (Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện các cơ quan: UBMTTQVN thị xã (Thư mời riêng); Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tư pháp; C/v Phương.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

THỨ SÁU: 17/8/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Thường vụ Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Địa điểm: Hội trường Phòng GD-ĐT.

3/ 10 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh kiểm tra đột xuất việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường và xây dựng.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan đến nội dung kiểm tra của các cơ quan: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Chi cục thuế; LĐVP, C/v Thịnh, Thùy, Tùng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng về việc nâng cấp đô thị (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên kiểm tra tại xã Bạch Đằng theo Quyết định số 27-QĐ-BCĐ ngày 12/7/2018 của Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo thị xã.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Bạch Đằng.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập17
Tổng truy cập 1304326