Lịch làm việc Thị ủy
Thứ sáu, 03/08/2018 | 17:35:24 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy (Tuần 32 từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018)
Lượt xem: 538
Tập tin đính kèm:

    Thứ hai 06/8:

Sáng 07h20':

Sáng 08h00': 

 

- Thường trực Thị ủy dự chào cờ đầu tháng.

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú” do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

* Mời dự: Đại diện lãnh đạo UBND Thị xã.

* Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Từ 13h30' - 14h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự bàn giao nhiệm vụ Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy và Đ/c Chủ nhiệm UBKT Thị ủy.

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy;

+ Đ/c Đoàn Văn Mua - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy;

+ Lãnh đạo: Ban Tổ chức Thị ủy, UBKT Thị ủy.

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Chiều 14h00':

 

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 15/5/2017 của Ban thường vụ Thị ủy đối với đồng chí PBT, Chủ tịch UBND thị xã.

* Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch của Đoàn giám sát số 404-QĐ/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy.

* Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thị xã.

Thứ ba 07/8:

Sáng 07h30':

 

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 15/5/2017 của Ban thường vụ Thị ủy đối với Đảng ủy Phường Thái Hòa.

* Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch của Đoàn giám sát số 404-QĐ/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Thái Hòa.

Chiều 13h30':

- Đoàn giám sát theo Quyết định số 401-QĐ/TU, ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy do Đ/c Nguyễn Phú Sơn - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát Đảng ủy xã Tân Vĩnh Hiệp về tình hình triển khai thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

 * Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch của Đoàn giám sát 401-QĐ/TU của Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Tân Vĩnh Hiệp.

Thứ tư 08/8:

Sáng 07h30':

 

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự khai mạc Hội nghị tập huấn về phòng chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

*  Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Từ 08h30'-09h30':

- Thường trực Thị ủy họp nghe công tác bảo vệ chính trị nội bộ (Ban tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung)

* Mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Văn phòng Thị ủy.

*  Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Từ 09h30' -11h00':

- Thường trực Thị ủy nghe UBMTTQVN thị xã báo cáo tình hình chuẩn bị nhân sự tổ chức Đại hội đại biểu UBMTTQVN xã-phường nhiệm kỳ 2019-2024.

* Mời dự:      

+ Đ/c Nguyễn Phú Sơn - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã;

+ Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung - UVTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy;

+ Các đ/c Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Chiều 14h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì họp Đoàn công tác theo Quyết định 405-QĐ/TU, ngày 06/7/2018 của Thị ủy để nghe Báo cáo kết quả làm việc tại Đảng bộ xã Phú Chánh (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Đoàn công tác theo Quyết định 405-QĐ/TU, ngày 06/7/2018 của Thị ủy. Lãnh đạo Công an, BCHQS Thị xã.

* Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

Thứ năm 09/8:

Sáng 07h30':

 

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 15/5/2017 của Ban thường vụ Thị ủy đối với Đảng ủy Công an thị xã.

* Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch của Đoàn giám sát số 404-QĐ/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

Chiều 13h30':

- Giao ban Thường trực Thị ủy.

* Mời dự:      

+ Đ/c Nguyễn Phú Sơn - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã;

+ Thường trực HĐND thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Thứ sáu 10/8:

Từ 07h30'-09h00':

 

- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã (nội bộ - Thư mời riêng).

* Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Từ 09h00'-11h00':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở (Ban Dân vận Thị ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 391-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy. Chuyên viên Châu.

* Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Tổng truy cập 1304328