Lịch làm việc UBND thị xã
Thứ sáu, 06/07/2018 | 18:48:46 GMT+7
Lịch làm việc tuần 28 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018
Lượt xem: 895
Tập tin đính kèm:

THỨ HAI: 09/7/2018

Sáng:

08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Đại hội Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ thị xã Tân Uyên lần thứ XIX - năm 2018.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp xem xét chủ trương các dự án đầu tư.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 16 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo Văn phòng họp hội ý.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

THỨ BA: 10/7/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả (cấp phường) tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Mời dự: Trưởng Phòng Nội vụ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 12 xã, phường; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên đi khảo sát địa điểm tổ chức Lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng lần II năm 2019 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT, phòng Kinh tế, UBND xã Bạch Đằng; C/v Phương.

Địa điểm: Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Bạch Đằng.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Huỳnh Sơn Tây, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

4/ 09 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã dự tổng kết kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Địa điểm: Trường THPT chuyên Hùng Vương (593 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, tỉnh Bình Dương).

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự công bố Quyết định về công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

3/ 15 giờ 30: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, 02 ban HĐND họp Thường trực HĐND thị xã nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thường kỳ thứ 09 - HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Mời dự: Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã; C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 14 giờ 00: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự họp Sở Xây dựng về công tác phối hợp triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Địa điểm: Sở Xây dựng.

THỨ TƯ: 11/7/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú tham dự kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2018 tại xã Phú Chánh.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Phú Chánh.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 tại xã Thạnh Hội.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự gặp gỡ, đối thoại với bà Phan Như Ngọc, xã Hội nghĩa về việc khiếu nại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND thị xã Tân Uyên (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và bà Phan Như Ngọc (do Thanh tra thị xã mời); Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng TNMT, UBND xã Hội Nghĩa; Phó Chánh Văn phòng Huỳnh Sơn Tây, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tham dự kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp Ban chỉ đạo các ngày Lễ lớn thị xã thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng lần II năm 2019 (Phòng VH-TT chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

THỨ NĂM: 12/7/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú tham dự kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tham dự cùng Đoàn công tác của Thị ủy làm việc với Đảng ủy xã Phú Chánh.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Phú Chánh.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị sơ kết công tác y tế 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 ngành Y tế thị xã Tân Uyên.

Mời dự: Thư mời riêng; Thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thị xã theo Quyết định 2148/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thị xã; C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tham dự kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự họp Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2015-2020.

Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

THỨ SÁU: 13/7/2018

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tham dự kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú dự Hội nghị triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Ngô Quang Sự dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại năm 2018 (Đội QLTT số 4 chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thư mời riêng; C/v Linh.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe Phòng VH-TT thông qua Kế hoạch sáng tác ca khúc về Tân Uyên (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Trung tâm VH-TT; C/v Phương.

Địa điểm: Phòng họp 1– UBND thị xã.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2018 (Công an chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ, Thường trực Thị ủy, Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Thị ủy, Đội nghiệp vụ Công an thị xã; Thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc BCĐ chuyển hóa địa bàn thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường (Thư mời riêng); Chánh Văn phòng, C/v Hà.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Thông báo này thay thư mời họp.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập24
Tổng truy cập 1240162