Lịch làm việc Thị ủy
Thứ sáu, 06/07/2018 | 16:56:32 GMT+7
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy (Tuần 28 từ ngày 09/7/2018 đến 13/7/2018)
Lượt xem: 500
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 09/7:

Sáng 07h30': 

- Ban Thường vụ Thị ủy dự Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ thị xã Tân Uyên lần thứ XIX - năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

Chiều 13h30':

- Giao ban Thường trực Thị ủy.

* Mời dự:      

+ Đ/c Nguyễn Phú Sơn - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã;

+ Thường trực HĐND thị xã;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

* Địa điểm: Hội trường C - Thị ủy.

Thứ ba 10/7:

Sáng 07h30':

- Thường trực Thị ủy (3đ/c) dự Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy tại Đảng bộ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

* Mời dự:      

+ Đ/c Đoàn Văn Mua - UVTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy;

+ Đ/c Nguyễn Văn Hùng - ThUV, Chánh Văn phòng Thị ủy;

+ Đ/c Nguyễn Tấn Thy - ThUV, Trưởng phòng Nội vụ thị xã;

+ Đ/c Nguyễn Tấn Lập - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã;

+ Các đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã-phường.

* Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều 13h30':

- Họp Ban Thường vụ Thị ủy (Thông báo riêng).

* Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

Chiều 15h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì họp Thường trực HĐND Thị xã nghe và cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị kỳ họp thường kỳ thứ 09 - HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Địa điểm: Hội trường C - UBND Thị xã.

Thứ tư 11/7:

Sáng 08h00':

- Đ/c Hồ Quang Điệp - TUV, Bí thư Thị ủy dự kỳ họp thường kỳ thứ 07 - HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (03 ngày, từ ngày 11/7 đến ngày 13/7/2018).

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Sáng 07h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Vĩnh Hiệp.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Tân Vĩnh Hiệp.

Chiều 13h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo các ngày Lễ lớn thị xã để nghe và cho ý kiến đối với Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng lần II năm 2019 (UBND Thị xã chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo các ngày Lễ lớn thị xã theo Quyết định số 363-QĐ/TU ngày 21/3/2018 của Thị ủy. Chuyên viên Sang.

* Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

Thứ năm 12/7: Sáng 07h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy xã Phú Chánh (Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Chánh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành phần Đoàn công tác theo Quyết định số 405-QĐ/TU, ngày 06/7/2018 của Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Phú Chánh.

Chiều 13h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2015-2020 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 309-QĐ/TU ngày 07/9/2017 của Thị ủy. Chuyên viên Châu.

* Địa điểm: Hội trường B - Thị ủy.

Thứ sáu 13/7:

Sáng 07h30':

- Thường trực Thị ủy chủ trì Hội nghị triển khai các văn bản mới của Trung ương (Thông báo riêng).

* Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

Chiều 13h30':

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thị xã Tân Uyên năm 2018.

* Địa điểm: Hội trường Thị ủy.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập19
Tổng truy cập 1240278