ankara escort pendik escort
bostanci escort
huluhub.com
Chức năng, quyền hạn HĐND
Thứ tư, 30/11/2016 | 16:13:38 GMT+7
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ
Lượt xem: 2146
Tập tin đính kèm:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

           1. Các đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã quyết định.

           2. Các thành viên trong Tổ đại biểu chấp hành sự phân công của Tổ trưởng trong việc tiếp xúc cử tri, quan hệ chặt chẽ với chính quyền, cơ quan đơn vị, nhân dân tại đơn vị bầu cử để nắm tình hình, nguyện vọng nhân dân và phản ánh trong các phiên họp Tổ đại biểu, đồng thời báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp HĐND thị xã;

            3. Tổ trưởng Tổ đại biểu có trách nhiệm:

                     a. Chủ tọa các phiên họp Tổ; tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu trong Tổ để báo cáo với Thường trực HĐND thị xã;

           b. Phối hợp với UBMTQ Việt Nam thị xã, Thường trực HĐND xã -phường tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định và tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri, tiếp công dân về Thường trực HĐND thị xã;

            c. Phối hợp với các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị xã để thực hiện nhiệm vụ của Đoàn giám sát khi được mời;

            4. Trước kỳ họp HĐND thị xã, Tổ đại biểu sinh hoạt để nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến tại kỳ họp, đồng thời tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của Tổ và bàn kế hoạch công tác của Tổ trong thời gian tới.

            Các cuộc sinh hoạt của Tổ đại biểu HĐND thị xã phải ghi thành biên bản và gửi về Thường trực HĐND thị xã theo đúng quy định.

           5. Tổ đại biểu họp ít nhất mỗi quý một lần để bàn kế hoạch công tác, tổ chức nghiên cứu pháp luật, chính sách của nhà nước. Thành viên Tổ đại biểu có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Tổ đại biểu; trong trường hợp không thể tham dự được thì phải báo cáo lý do với Tổ trưởng Tổ đại biểu.

            6. Khi được mời tham gia Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, của Ban tiến hành giám sát, khảo sát ở địa phương, Tổ đại biểu có trách nhiệm tham gia. Tổ trưởng Tổ đại biểu quyết định toàn bộ thành viên cùng tham gia hoặc cử một số thành viên tham gia Đoàn giám sát.
Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng truy cập 1844920