ankara escort pendik escort
huluhub.com
www.yasakvideo.com
Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy
Số ký hiệu 02/NQ-CP
Ngày ban hành 01/01/2019
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tôn giáo
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức-Hoạt động Hội
Giải quyết Khiếu nại – Tố cáo
Hành chính Tư pháp
Chứng thực
Hợp tác xã – Doanh nghiệp
Nông nghiệp Nông thôn
Quản lý công sản
Lưu thông hàng hóa
Công nghiệp tiêu dùng
Thú y
Giáo dục và đào tạo
Tiêu chuẩn nhà giáo
Văn bằng - chứng chỉ
Vệ sinh ATTP và dinh dưỡng
Thể thao
Văn hóa
Người có công
Bảo trợ xã hội
Lao động
Chăm sóc bảo vệ trẻ em
Một số TTHC khác
Đất đai
Môi trường
Đo đạc và bản đồ
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Xây dựng
Nhà ở
Trích yếu Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Tình trạng
Cơ quan ban hành Chính phủ
File đính kèm 08081910031591_NQ 02-NQCP.pdf
Thống kê truy cập
Đang truy cập25
Tổng truy cập 1609890