Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy
Số ký hiệu 30/2018/QH14
Ngày ban hành 19/11/2018
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Tôn giáo
Thi đua - Khen thưởng
Tổ chức-Hoạt động Hội
Giải quyết Khiếu nại – Tố cáo
Hành chính Tư pháp
Chứng thực
Hợp tác xã – Doanh nghiệp
Nông nghiệp Nông thôn
Quản lý công sản
Lưu thông hàng hóa
Công nghiệp tiêu dùng
Thú y
Giáo dục và đào tạo
Tiêu chuẩn nhà giáo
Văn bằng - chứng chỉ
Vệ sinh ATTP và dinh dưỡng
Thể thao
Văn hóa
Người có công
Bảo trợ xã hội
Lao động
Chăm sóc bảo vệ trẻ em
Một số TTHC khác
Đất đai
Môi trường
Đo đạc và bản đồ
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Xây dựng
Nhà ở
Trích yếu Luật Đặc xá
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Tình trạng
Cơ quan ban hành Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
File đính kèm 04031910000404_30-2018-QH14 Luật đặc xá.pdf
Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng truy cập 1527755