Tin tức

TX.Tân Uyên: Phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)

2022-11-08 00:00:00
Sáng ngày 04/11/2022, Ban CHQS thị xã Tân Uyên tổ chức phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022) với chủ đề “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng”.

Ban CHQS thi xa phat dong thi dua 50 ngay lap cong quyet thang (2).jpg 1.3 MB
Theo đó, đợt phát động đợt thi đua diễn ra từ ngày 04/11/2022 đến ngày 28/12/2022. Với các nội dung thi đua như Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trong cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về Chiến dịch Phòng không 12 ngày đêm tháng 12/1972, làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã thấy rõ bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước; âm mưu, thủ đoạn của địch; ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” với tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Ban CHQS thi xa phat dong thi dua 50 ngay lap cong quyet thang (7).jpg 1.2 MB
Tại buổi lễ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 12 xã, phường ký kết thi đua với các nội dung: Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cao; Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Dân chủ đoàn kết tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật; Thực hiện tốt công tác dân vận. 

Ban CHQS thi xa phat dong thi dua 50 ngay lap cong quyet thang (8).jpg 1.25 MB
Thông qua đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử; khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu. Qua đó xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Châu Kha