Tin tức

Thị xã Tân Uyên tiếp tục triển khai đề án xã hội hoá camera an ninh

2022-09-03 14:41:17

Xuất phát từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thị xã Tân Uyên đã triển khai mô hình “Camera an ninh”, đến năm 2020 phát triển thành Đề án “Xã hội hóa camera an ninh”. Các ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ với Công an thị xã trong việc triển khai, thực hiện Đề án, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của nhân dân đối với việc thực hiện Đề án, đáp ứng công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện mới. Tổng số điểm đã lắp camera theo đề án là 234 điểm, với 382 mắt camera, trong đó có 309 camera đang hoạt động, 73 camera đang chờ sửa chữa, 208 camera sử dụng đường truyền trực tiếp, 174 camera sử dụng wifi nhà dân. Cùng với đó, Công an thị xã hiện đã lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông từ kinh phí Nhà nước với 28 điểm với 39 mắt camera, tại các giao lộ phức tạp về giao thông và các địa điểm giáp ranh với các huyện, thị, thành phố. Các camera đều đang được sử dụng tốt, do lực lượng Công an thị xã theo dõi, quản lý; định kỳ được bảo dưỡng, sửa chữa để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trích xuất xử lý vi phạm hành chính và truy vết các loại tội phạm trên địa bàn.

Thực hiện kết hợp dự án lắp đặt hệ thống Camera giám sát theo đề án IOC với Đề án Xã hội hóa Camera an ninh, Công an thị xã đã phối hợp với Viettel tổ chức khảo sát số vị trí, số mắt camera cần lắp đặt mới, số vị trí, số mắt camera đã lắp đặt bị hư hỏng cần thay thế, kết quả số điểm, số camera dự kiến sẽ lắp mới là 347 điểm với 647 camera mới, làm cơ sở tham mưu UBND thị xã bố trí nguồn kinh phí tổ chức lắp đặt hệ thống camera đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo Đề án trên toàn địa bàn thị xã. Đồng thời, thị xã tiếp tục xã hội hoá, kêu gọi sự đồng thuận, ủng hộ từ Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp lắp đặt các mắt camera an ninh.

Kết luận cuộc họp, ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên mong muốn các chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp tiếp tục đồng thuận ủng hộ chủ trương lắp đặt camera an ninh, đây là chủ trương chung của Tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đô thị thông minh. Ông giao Công an thị xã phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin khảo sát thực tế để đánh giá tình hình, xác định địa điểm cần thiết lắp đặt camera, từ đó tham mưu, đề xuất với UBND thị xã phương án lắp đặt, xã hội hoá; 12 xã, phường cần kết nối hệ thống camera với Công an thị xã để quản lý. Hằng năm, thị xã sẽ bố trí thêm kinh phí cho công tác duy tu, sửa chữa hệ thống camera, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Hồng Nhung

CÙNG CHUYÊN MỤC