Tin tức

Thị xã Tân Uyên: Tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

2022-11-11 00:00:00
Sáng ngày 28/10/2022, UBND thị xã Tân Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chứng thực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường; công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng thống kê và công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chứng thực tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã.

956_3687.MXF.03_50_26_24.Still001.jpg 995.92 KB
Tại hội nghị, các đại biểu được Phòng Tư pháp và Văn phòng HĐND-UBND thị xã triển khai nội dung Kế hoạch số 5879/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thao tác trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hướng dẫn kiểm tra, xử lý hồ sơ trên phần mềm, tránh để hồ sơ tồn đọng và trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử. Các đại biểu đã thao tác xử lý hồ sơ trực tiếp tại hội nghị và trao đổi với báo cáo viên để được giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

956_3656.MXF.03_45_55_22.Still001.jpg 1023.98 KB
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Nguyên - Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Tân Uyên đề nghị các đại biểu dành sự tâm huyết, tập trung trong quá trình tập huấn để tiếp thu có hiệu quả nội dung được triển khai, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tế, phục vụ tốt hơn cho Nhân dân. Sau hội nghị, lãnh đạo UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho người dân trên địa bàn biết để tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ, triển khai có hiệu quả công tác chứng thực bản sao điện tử trên địa bàn.

Hội nghị nhằm giúp các cán bộ, công chức nắm vững kỹ năng, góp phần tổ chức, triển khai có hiệu quả dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, từ đó thúc đẩy số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4; đồng thời, phát huy tốt chức năng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp. 

Hồng Nhung - Thế Anh