Tin tức

Thị ủy Tân Uyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022

2022-11-22 00:00:00
Sáng ngày 21/11, Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã Tân Uyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022. Tham dự có lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí ủy viên UBKT Thị ủy, Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở; Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghe báo cáo viên của UBKT Tỉnh uỷ truyền đạt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn quy trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảngcủa cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở theo Điều 30 Điều lệ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và việc tham mưu cho Đảng ủy cơ sở trong công tác thi hành kỷ luật Đảng của UBKT cấp ủy cơ sở theo Điều 32 Điều lệ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng của Chi bộ cơ sở;việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT... Đây là những nội dung quan trọng, có tính cập nhật và rất cần thiết đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn hiện nay. 

 

Thi uy Tan Uyen boi duong nghiep vu cong tac kiem tra giam sat (5).jpg 1.23 MB
Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho Cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở, các đồng chí Ủy viên UBKT và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát nắm vững các văn bản, quy định, hướng dẫn, các quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời nắm vững quy trình, phương pháp, cách thức tiến hành một cuộc kiểm tra, giám sát, nguyên tắc, trình tự thủ tục thi hành kỷ luật của Đảng, từ đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./. 

Nguyễn Phường - Châu Kha