Tin tức

Ban Thường vụ Thị uỷ Tân Uyên xem xét một số nội dung về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

2022-11-25 00:00:00
Sáng ngày 24/11/2022, Thường trực Thị uỷ Tân Uyên tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Thị uỷ để xem xét một số nội dung về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và một số nội dung khác.

Hoi nghi Ban Thuong vu Thi uy (5).jpg 1.63 MB
Đồng chí Bùi Minh Trí - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Tân Uyên chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan.

Năm 2022, thị xã Tân Uyên đã thực hiện thắng lợi “Nhiệm vụ kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, xã hội; đạt và vượt 23/24 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, giá trị ước đạt 32.996 tỷ đồng, đạt 100,7% Nghị quyết. Giá trị thương mại và dịch vụ ước đạt 17.795 tỷ đồng, đạt 100,12% Nghị quyết. Thị xã đã phê duyệt và triển khai Đề án Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng thí điểm Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng; hoàn chỉnh hồ sơ và được Bộ Nội vụ thẩm định, thông qua Đề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, xây dựng; từng bước nâng cao chất lượng đô thị và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển mạng lưới giao thông. Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện đạt 101% dự toán điều chỉnh năm. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 98% dự toán điều chỉnh năm.

Văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư. Y tế, giáo dục ngày càng nâng cao chất lượng. Hệ thống thông tin cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các thiết chế văn hóa thể thao, di tích được quan tâm đầu tư, trùng tu, tôn tạo. Thị xã cơ bản thoát nghèo theo tiêu chí của tỉnh. Lĩnh vực nội chính đạt nhiều kết quả khả quan. Chất lượng giải quyết đơn thư ngày càng nâng cao, hạn chế nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ người dân hài lòng đạt 100%. Tình hình tội phạm được kiểm soát, kéo giảm. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được tập trung thực hiện.

Theo dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa XII) về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, thị xã phấn đấu thực hiện 25 chỉ tiêu. Theo đó, thị xã phấn đấu cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng lần lượt là 62,31% - 36,60% - 1,09%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 13% so với năm 2022; giá trị thương mại và dịch vụ tăng 23% so với năm 2022; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 89%, giới thiệu việc làm cho 6.000 lượt lao động; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân đạt 91,75%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 98,85%... 

Về quan điểm chung, năm 2023 thị xã tiếp tục phát triển theo định hướng chung của tỉnh là phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và chú trọng theo chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực; bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, các chủ trương, chỉ đạo, định hướng của tỉnh; chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo các điều kiện để tổ chức có chất lượng công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tập trung triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên - thành phố Tân Uyên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Minh Trí - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Tân Uyên đề nghị UBND thị xã và các cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đồng chí dự họp để bổ sung, hoàn chỉnh, trình Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã trong kỳ họp lần thứ 12; nghiên cứu, xây dựng chủ đề công tác năm trên lĩnh vực còn hạn chế để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, lộ trình cụ thể và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong công tác mà chủ để năm lựa chọn. 

Hoi nghi Ban Thuong vu Thi uy (6).jpg 1.15 MB
Về kinh tế, Bí thư Thị uỷ đề nghị tiếp tục quan tâm nắm bắt tình hình, hướng dẫn, tuyên truyền đảm bảo lợi ích hài hoà của người lao động và doanh nghiệp; tiếp tục tập trung triển khai, tổ chức thực hiện Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục hoàn chỉnh Đề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương; tổ chức rà soát, đánh giá và tiếp tục thực hiện nâng cấp các tiêu chí về đô thị loại II; sơ kết, đánh giá việc triển khai, thực hiện Đề án Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, môi trường. Về văn hoá - xã hội, tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách theo quy định, đặt biệt là trong dịp Tết nguyên đán 2023; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao; ra mắt và đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát điều hành thông minh thị xã; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục… Lĩnh vực nội chính, Bí thư Thị uỷ đề nghị thực hiện tốt việc kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý dân cư, quản lý người nước ngoài trên địa bàn; từng bước tích hợp các ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện các tiêu chí đô thị thông minh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Hồng Nhung - Châu Kha