Tin thông báo

THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

2022-10-08 00:00:00

Thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 và để đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã theo hướng gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của UBND và phòng, ban chuyên môn thị xã trong việc giải quyết các vấn đề phản ánh, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND thị xã Tân Uyên sẽ tổ chức chương trình “Thường trực HĐND lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn thị xã Tân Uyên” lần I năm 2022 với chủ đề: “Công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình trên địa bàn thị xã” và được truyền thanh trực tiếp trên sóng FM, tần số 98,2MHz. Dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10/2022

 Nhân dân trên địa bàn thị xã Tân Uyên có các ý kiến, kiến nghị cũng như góp ý hiến kế liên quan đến công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình trên địa bàn thị xã gửi đến Thường trực HĐND thị xã, hãy gọi theo số điện thoại 02743. 613.813 vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thời gian tiếp nhận từ ngày 10/10 đến 20/10/2022. (xin nhắc lại hãy gọi theo số điện thoại 02743. 613.813 vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thời gian tiếp nhận từ ngày 10/10 đến 20/10/2022)

 Các ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi đến sẽ được các đại biểu trả lời trong chương trình “Thường trực HĐND lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn thị xã Tân Uyên” dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022  và được truyền thanh trực tiếp trên sóng FM, tần số 98,2MHz.