Tin thông báo

Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm học 2022 - 2023

2022-10-31 00:00:00

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên ban hành Thông báo số 1832/TB-HĐXTVC ngày 28/10/2022 về Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm học 2022 - 2023.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải về Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm học 2022 - 2023