Ngày 1 tháng 12 năm 2015 ( 5 : 24 )
 Lịch công tác tuần  
Lịch làm việc tuần 15 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên

Lịch làm việc của UBND huyện Tân Uyên

                                                      (Từ ngày 08/4/2013 đến ngày 12/4/2013)

THỨ HAI: 08/4/2013

Sáng 7 giờ: chào cờ

1/ Chủ tịch Nguyễn Thành Phương dự Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý I/2013.

Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy

Chiều 13 giờ 30:

1/ Chủ tịch Nguyễn Thành Phương chủ trì họp Hội đồng kỷ luật.

Mời dự: Thành viên Hội đồng tại Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 03/4/2013.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2/ Phó Chủ tịch Phạm Văn Lời họp tổ giúp việc Thường trực cấp huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Địa điểm: Hội trường C – Huyện ủy.

3/ Phó Chủ tịch Phan Chí Thành chủ trì họp nghe đơn vị thi công dự án Khu tái định cư Tân Phước Khánh báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Mời dự: Lãnh đạo: Ban Quản lý dự án, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phước Khánh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 3 - 2. Chuyên viên Tuyền dự.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4/ Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức họp chuẩn bị công tác giám sát các chuyên đề trong 6 tháng đầu năm 2013.

Địa điểm: Hội trường C - UBND huyện.

5/ 15 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hội ý. Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên tổng hợp dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND huyện

THỨ BA: 09/4/2013

Sáng 7 giờ 30:

1/ Chủ tịch Nguyễn Thành Phương họp giao ban khối Nội chính quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2013. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Thị Cẩm Tú, chuyên viên Tuyền dự.

Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2/ Phó Chủ tịch Phạm Văn Lời dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn (2010 - 2015) và 01 năm Đề án “Giáo dục bà mẹ nuôi dạy con tốt” tỉnh Bình Dương, giai đoạn (2011 - 2015).

Mời dự: Hội liên hiệp Phụ nữ huyện.

Địa điểm: Phòng họp Nhà khách UBND tỉnh.

3/ Phó Chủ tịch Phan Chí Thành dự họp Ban Chỉ đạo 127 tỉnh thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Địa điểm: Hội trường C - UBND tỉnh.

4/ Ủy viên Thường trực HĐND huyện Trịnh Minh Xứ tiếp dân.

Mời dự: UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Ban Pháp chế/HĐND huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Thanh tra. Phó Chánh Văn phòng Phan Phát Thành, chuyên viên Thảo dự.

Địa điểm: Phòng Tiếp dân.

5/ Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát tình hình thực hiện Luật Công chứng tại Văn phòng Công chứng Tân Uyên.

Địa điểm: Văn phòng Công chứng Tân Uyên (Địa chỉ: khu phố Bình Hòa 2, thị trấn Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương).

Chiều 13 giờ 30:

1/ Chủ tịch Nguyễn Thành Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND Phan Chí Thành họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường B – Huyện ủy.

2/ Phó Chủ tịch Phạm Văn Lời tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp về công tác văn bản, hộ tịch, chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý (Phòng Tư pháp chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Công an huyện, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Thanh tra xây dựng. Phó Chánh Văn phòng Trần Thị Cẩm Tú, chuyên viên Tuyền, Hiền (một cửa) dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3/ Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát tình hình thực hiện Luật Công chứng tại Văn phòng Công chứng Uyên Hưng.

Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Uyên Hưng.

THỨ TƯ: 10/4/2013

Sáng 7 giờ 30:

1/ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh triển khai họp tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Địa điểm: Hội trường A – UBND tỉnh.

2/ Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát tình hình thực hiện Luật Công chứng tại Văn phòng Công chứng Hội Nghĩa.

Địa điểm: UBND xã Hội Nghĩa.

THỨ NĂM: 11/4/2013

Sáng 7 giờ 30:

1/ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12.

Địa điểm: Hội trường A – Huyện ủy.

2/ Phó Chủ tịch Phạm Văn Lời dự họp Ban chỉ đạo của tỉnh về giải quyết tranh chấp lao động và đình công không theo trình tự quy định pháp luật.

Địa điểm: Hội trường C - UBND tỉnh.

Chiều 13 giờ 30:

1/ Chủ tịch Nguyễn Thành Phương làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn về một số vướng mắc trong việc lập thủ tục quyết toán công trình Nhà thiếu nhi (Huyện đoàn chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Ban Thường vụ Huyện đoàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án, ông Trần Văn Phương – Bí thư xã Tân Thành. Chánh Văn phòng, chuyên viên Khanh dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND huyện.

- 15 giờ 30: Chủ tịch Nguyễn Thành Phương làm việc với UBND xã Hiếu Liêm về việc đầu tư xây dựng cầu tại ấp Chánh Hưng, xã Hiếu Liêm (UBND xã Hiếu Liêm chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND xã Hiếu Liêm, ông Đỗ Bùi Quốc Thuấn (do UBND xã Hiếu Liêm mời). Chánh Văn phòng, chuyên viên Khanh dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2/ Phó Chủ tịch Phan Chí Thành tiếp và làm việc với lãnh đạo Sở Công thương về Kế hoạch đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, phương hướng giải tỏa chợ tự phát, hành lang an toàn lưới điện cao áp, tiết kiệm điện, giá điện nhà trọ (Phòng Kinh tế chuẩn bị báo cáo);

Mời dự: Trưởng phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính-Kế hoạch, Giám đốc Điện lực Tân Uyên, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng. Chuyên viên Sơn dự.

Địa điểm: Hội trường C – UBND huyện.

THỨ SÁU: 12/4/2013

Sáng 7 giờ 30:

1/ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện nghe báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý I năm 2013.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND huyện.

2/ Phó Chủ tịch Phạm Văn Lời dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Địa điểm: Trường chính trị tỉnh Bình Dương.

Chiều 13 giờ 30:

1/ Phó Chủ tịch Phạm Văn Lời chủ trì họp 2 ban chỉ đạo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu giảm nghèo và Ban chỉ đạo thực hiện đề án đào tạo nghề lao động nông thôn, thông qua báo cáo sơ kết giữa giai đoạn.

Mời dự: Thành viên 2 Ban chỉ đạo. Phó Chánh Văn phòng Trần Thị Cẩm Tú, chuyên viên Trí dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2/ Họp cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Mời dự: tất cả cán bộ công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Địa điểm: Hội trường C – UBND huyện.

Thông báo này thay thư mời họp.
 lich tuan 15 - 2013.doc
In      Gửi tới Trở về
 
Các Lịch công tác tuần đã đưa
   Lịch làm việc tuần số 14 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên (00:00 - 29/03/2013)
   Lịch làm việc tuần 13 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên (00:00 - 22/03/2013)
   Lịch làm việc tuần số 12 năm 2013 của UBND huyện (00:00 - 15/03/2013)
   Lịch làm việc tuần số 11 năm 2013 của UBND huyện (00:00 - 08/03/2013)
   Chương trình làm việc tháng 3 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên (00:00 - 04/03/2013)
   Lịch làm việc tuần số 10 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên (00:00 - 01/03/2013)
   Lịch làm việc tuần 9 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên (00:00 - 22/02/2013)
   Chương trình làm việc tháng 02 năm 2013 của UBND huyện (00:00 - 01/02/2013)
   Lịch làm việc tuần số 06 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên (00:00 - 01/02/2013)
   Lịch làm việc tuần số 05 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên (00:00 - 25/01/2013)
   Lịch làm việc tuần số 04 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên (00:00 - 18/01/2013)
   Lịch làm việc tuần số 03 năm 2013 của UBND huyện (00:00 - 11/01/2013)
   Lịch làm việc tuần số 02 năm 2013 của UBND huyện (00:00 - 07/01/2013)
   Lịch làm việc tuần 01 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên (00:00 - 28/12/2012)
   Lịch công tác của UBND huyện số 13 năm 2009 (Đã sửa) (00:00 - 07/04/2009)
   Lịch làm việc của UBND huyện số 13 năm 2009 (00:00 - 03/04/2009)
   Lịch làm việc của UBND huyện số 12 năm 2009 (00:00 - 27/03/2009)
   Lịch công tác của UBND huyện số 11 năm 2009 (00:00 - 20/03/2009)
   Lịch công tác tuần của UBND huyện số 10 năm 2009 (00:00 - 13/03/2009)
   Lịch công tác của UBND huyện số 09 năm 2009 (00:00 - 06/03/2009)
   Lịch làm việc của UBND huyện số 08 năm 2009 (00:00 - 02/03/2009)
   Lịch làm việc của UBND huyện số 07 năm 2009 (00:00 - 20/02/2009)
   Lịch công tác tuần UBND huyện số 06 năm 2009 (00:00 - 13/02/2009)
   Lịch công tác tuần UBND huyện số 05 năm 2009 (00:00 - 06/02/2009)
   Lịch công tác tuần UBND huyện số 04 năm 2009 (00:00 - 02/02/2009)
   Lịch công tác tuần UBND huyện số 03 năm 2009 (00:00 - 16/01/2009)
   Lịch công tác tuần UBND huyện số 02 năm 2009 (00:00 - 15/01/2009)
   Lịch công tác tuần UBND huyện số 01 năm 2009 (00:00 - 12/01/2009)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang

© Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương