Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 47 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022

2022-11-20 15:24:08


THỨ HAI: 21/11/2022 

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã (Chi cục Thi hành án dân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã theo Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên (Thành viên Hội đồng định giá tỉnh) đi khảo sát vị trí khu đất của Công ty Thanh Lễ.

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND phường Khánh Bình.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Khánh Bình.

3/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở tại phường Vĩnh Tân và Phú Chánh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Tổ công tác Đề án 06 về kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp C – UBND tỉnh.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên chủ trì họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xem xét Chứng thư thẩm định giá đất Công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài liệt sĩ Tân Phước Khánh (Trung tâm PTQĐ tỉnh nội dung).

Mời dự:Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 4548/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND thị xã; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

 

THỨ BA: 22/11/2022

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tái chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo, thuyết minh số liệu diện tích đất lúa còn trên giấy chứng nhận nhưng đã kiểm kê là loại đất khác tại bản đồ kiểm kê năm 2014 và bản đồ kiểm kê năm 2019 thị xã Tân Uyên làm cơ sở báo cáo số liệu diện tích đất lúa của thị xã đã cho phép chuyển mục đích theo Nghị Quyết số 44/NQ-HĐND8 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Đức, Thành; đơn vị tư vấn lập kiểm kê đất đai năm 2014, 2019 thị xã (Phòng TNNT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Phòng QLĐT về việc cập nhật, chỉnh sửa đồ án quy hoạch chung thị xã Tân Uyên đến năm 2040 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời); C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thị xã.

4/ 07 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH dự họp Sở Tài chính về việc rà soát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2023 trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TN-MT.

Địa điểm: Phòng họp 3 - Sở Tài chính, tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Đường vành đai 4.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 13 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo kết quả rà soát quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với các thửa đất công, đất công ích, đất lúa, đất công viên cây xanh (khu vui chơi giải trí) trên địa bàn các xã – phường (Phòng TN-MT phối hợp với Phòng QLĐT, UBND các xã – phường chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; Đại diện Lãnh đạo UBND và công chức Địa chính - Xây dựng các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Đức, Thành; đơn vị tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất (Phòng TNNT mời), đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung thị xã đến năm 2040 (Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 14 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã dự Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Tiểu đội tự vệ Công ty TNHH Đồ gỗ Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Đồ gỗ Bình Dương (Khu phố Long Bình, phường Khánh Bình).

 

THỨ TƯ: 23/11/2022

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban KTXH HĐND thị xã Phạm Thị Hồng Lụa dự Chương trình Chợ 0 đồng “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2022-2023 do Hội Chữ thập đỏ thị xã tổ chức.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

2/ 09 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thị ủy nghe Ban Tổ chức Thị ủy báo cáo kế hoạch kiểm điểm và gợi ý kiểm điểm năm 2022.

Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.

3/ 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

4/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi cơ sở.

5/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp nghe báo cáo việc cập nhật các tuyến đường lên bản đồ địa chính (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

6/ 09 giờ 00:Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã dự họp Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về các nội dung có liên quan đến việc phát hành Thông báo thuế số 8465/CCT-TB&TK ngày 31/10/2016 của Chi cục thuế thị xã (gửi cho bà Phạm Thị Cúc).

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Chi cục thuế khu vực; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Phòng họp Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thị xã thông qua dự toán thu – chi ngân sách năm 2023; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng Y tế, Chi cục thuế khu vực Tân Uyên, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trung tâm PTQĐ thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự buổi hạ thủy phương tiện kỹ thuật đường thủy huấn luyện thực binh công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Địa điểm: Bến phà Bạch Đằng, xã Bạch Đằng.

 

THỨ NĂM: 24/11/2022 

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp Ban Thường vụ Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 07 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội thảo đầu kỳ Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

3/ 09 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN-MT dự họp UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Đắk Lắk về việc liên quan đến nhà, đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TCKH.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng phối hợp PB,GDPL thị xã; Báo cáo viên pháp luật thị xã; Đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND thị xã. Xã-phường: Đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công chức Địa chính - Xây dựng; Hòa giải viên các Tổ hòa giải của các xã-phường; Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp – khu phố (không phải là thành viên tổ hòa giải).

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự kiểm điểm cuối năm Đảng ủy quân sự thị xã.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, 02 Ban HĐND thị xã họp thống nhất một số nội dung kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND về việc mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Y tế.

Địa điểm: Hội trường C - UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi cơ sở.

4/ 14 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua Đề án phát triển các môn thể thao thế mạnh của thị xã (Trung tâm VHTT-TT chuẩn bị nội dung) (Trung tâm VHTT-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Thị đoàn (Thư mời riêng); Ban Giám đốc Trung tâm VHTT-TT; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TC-KH, Phòng VH-TT, Phòng GDĐT; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

5/ 13 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Địa điểm: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Công an thị xã, Đội QLTT số 4.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã để cùng đi.

 

THỨ SÁU: 25/11/2022 

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

2/ 07 giờ 30:  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới thị xã Tân Uyên năm 2022 và Chiến dịch truyền thông bình đẳng giới (Phòng LĐ-TB&XH, UBND phường Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Lao động-TB&XH; Đại diện phòng Trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã; Thành phần Xã, phường: Đại diện lãnh đạo UBND xã, phường; Đại diện Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Cộng tác viên trẻ em và bình đẳng giới khu, ấp (Thư mời riêng); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Oanh.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa phường Tân Phước Khánh.

3/ 07 giờ 30:  Ủy quyền Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì Hội nghị tập huấn trong lĩnh vực Thông tin – Truyền thông năm 2022 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Cán bộ công chức Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; Thành viên Đội kiểm tra liên ngành VH-XH thị xã. Xã – phường: Công chức VH-XH và thành viên Tổ KTLN VH-XH các xã – phường; các cá nhân, tổ chức kinh doanh: Internet, Trò chơi điện tử công cộng, in - quảng cáo, bưu chính, photocopy, mua – bán sách báo (xuất bản phẩm).

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã dự Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác kê khai tài sản, thu nhập do Thanh tra tỉnh tổ chức.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ. Xã – phường: Đại diện lãnh đạo UBND và 01 cán bộ trực tiếp phụ trách công tác hướng dẫn, tiếp nhận quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập tại các xã – phường.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan chuyên môn về việc quản lý Nhà thiếu nhi, Nhà tang lễ, Bến xe khách Tân Uyên (Phòng Nội vụ, Phòng QLĐT, Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Thị ủy, Thị Đoàn (thư mời riêng); Phòng Nội vụ, Phòng QLĐT, Phòng VH-TT, Phòng Lao động TB-XH, Phòng TCKH, Trung tâm VHTT&TT; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30:Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, 02 Ban HĐND thị xã dự phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn (lĩnh vực môi trường) giữa hai kỳ họp HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2021-2022 (lần 01).

Mời dự: Đại biểu HĐND thị xã; Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Công an thị xã, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Đội QLTT số 4. Thường trực HĐND, UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

3/ 13 giờ 30:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh về việc giám sát kết quả việc giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND chuyển đến các cơ quan chức năng trong tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh, tầng 15, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

                       Thông báo này thay thư mời họp.