Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 46 từ ngày 14/11/2022 đến 18/11/2022

2022-11-13 17:53:29

 | Thứ hai 14/11:
| Sáng 08h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Khánh Bình. * Mời dự: + Thủ trưởng các cơ quan: phòng TCKH, phòng TNMT, phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường UBND phường Khánh Bình.  
 | Sáng 10h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy dự tiếp Đoàn Bộ CHQS tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022. * Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã.  
 | Chiều 13h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Thái Hòa. * Mời dự: + Thủ trưởng các cơ quan: phòng TCKH, phòng TNMT, phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.
| Thứ ba 15/11: |  
 | Sáng 08h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Thạnh Phước, xã Thạnh Hội. * Mời dự: + Thủ trưởng các cơ quan: phòng TCKH, phòng TNMT, phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.  
 | Chiều 13h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy họp nghe Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn (Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã chuẩn bị nội dung).  * Mời dự: + Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Chuyên viên Phương. * Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã. 
|   | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tiếp xúc cử tri tại phường Tân Vĩnh Hiệp. * Mời dự: + Lãnh đạo các cơ quan: phòng TCKH, phòng TNMT, phòng QLĐT, Trung tâm, Ban QLDA. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Nhà Thi đấu đa năng – Trường THCS Nguyễn Quốc Phú.
| Thứ tư 16/11:
| Sáng07h30’: | - Thường trực Thị ủy dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã. 
| Chiều 14h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
| Thứ năm 17/11:
| Sáng 08h00’: | - Thường trực Thị ủy dự buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội đối với cử tri là CBCC, lực lượng vũ trang thị xã. * Mời dự: Lãnh đạo UBND thị xã. * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã. 
| Chiều 13h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự kiểm điểm cuối năm Đảng ủy quân sự thị xã. * Mời dự: + Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã. 
| Chiều 14h00’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội đối với cử tri phường Uyên Hưng và xã Bạch Đằng. * Mời dự: Lãnh đạo UBND thị xã. * Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa xã Bạch Đằng.
| Thứ sáu 18/11:
| Sáng 07h30’: | - Các đồng chí UVTV Thị ủy đi cơ sở (có chương trình riêng).
| Thứ bảy 19/11:
| Sáng 08h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Thái Hòa và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) * Địa điểm: Trường THPT Thái Hòa (cơ sở mới), khu phố An Thành, phường Thái Hòa.

 *Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thị xã.