Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 39 từ ngày 26/9/2022 đến 30/9/2022

2022-09-25 08:15:23

 | Chủ nhật 25/9: 

Chiều 12h30’: |  - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn độ HORASIS 2022 (Từ ngày 25/9/2022 đến ngày 27/9/2022).

 | Thứ hai 26/9: 

Sáng 07h30’: |  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tiếp tục tham dự cùng Đoàn công tác của Tỉnh đi Cuba, Chile và Ấn độ (Từ ngày 11/9/2022 đến ngày 26/9/2022).


| Thứ ba 27/9: |  
 | Sáng 07h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủychủ trì tiếp công dân định kỳ. * Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân thị xã.
| Chiều 13h30’: | - Thường trực Thị ủy nghe UBND thị xã báo cáo tình hình quản lý đất công, đất công ích trên địa bàn (UBND thị xã chuẩn bị nội dung). *Mời dự: + Lãnh đạo UBND thị xã, + Đ/c Trưởng phòng Tài nguyên môi trường, + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã. Chuyên viên Phương dự. * Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.
| Chiều 15h30’: | - Giao ban Thường trực Thị ủy. * Mời dự: + Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, CT.UBMTTQVN thị xã; + Đ/c Lý Ngọc Phong - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã; + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã. * Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.


| Thứ tư 28/9:

 | Sáng 07h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy dự họp trực tuyến phiên họp UBND tỉnh lần thứ 19  (thường kỳ tháng 9/2022- cả ngày) * Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã. 
|   | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cùng dự tiếp xúc cử tri ĐBQH khóa XV trước kỳ họp thứ 4. * Mời dự: Lãnh đạo UBND thị xã. * Địa điểm: Hội trường UBND phường Vĩnh Tân.
|   | - Thường trực Thị ủy ủy quyền Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT thị xã dự khai mạc lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022. * Mời dự: Thành phần theo Thông báo số449-TB/TU, ngày 23/9/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.  
 | Chiều 13h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự Chương trình “Thường trực Thị ủy gặp gỡ Đoàn Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Tân Uyên tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027”. * Mời dự: + Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thị ủy. + Đ/c Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 
| Chiều 14h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm việc với Hội Nông dân tỉnh. *Mời dự: + Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, + Lãnh đạo Hội Nông dân, Trung tâm chính trị, Trung tâm VHTT-TT thị xã, + Đ/c Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.


| Thứ năm 29/9: |  

 | Sáng 07h30’: | - Thường trực Thị ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 – khóa XI. * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.  
 | Chiều 13h30’: | - Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với Đoàn nghiên cứu thực tế của Học viện Chính trị khu vực II. *Mời dự: + Lãnh đạo UBND thị xã, + Đ/c Trần Lê Quan, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, + Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT thị xã, + Đ/c Lê Bá Quyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, + Lãnh đạo Trung tâm chính trị thị xã, + Đ/c Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy, * Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
| Chiều 15h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy dự họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh.


| Thứ sáu 30/9:

Sáng 07h30’: |  - Ban Thường vụ Thị ủy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 64-QĐ/UBKTTU, ngày 08/8/2022 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. * Mời dự: Lãnh đạo UBKT Thị ủy, Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Thị ủy. 
|   | - Thường trực Thị ủy ủy quyền Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT thị xã dự lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022. * Mời dự: Thành phần theo Thông báo số449-TB/TU, ngày 23/9/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.