Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 38 từ ngày 19/9/2022 đến 23/9/2022

2022-09-22 17:52:15

 Thứ hai 19/9: 

Sáng 07h30’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tiếp tục tham dự cùng Đoàn công tác của Tỉnh đi Cuba, Chile và Ấn độ (Từ ngày 11/9/2022 đến ngày 26/9/2022).
Chiều 13h30’:  - Thường trực Thị ủy đến thăm và làm việc với TTYT thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022.

 * Mời dự:+ Lãnh các UBND thị xã, + Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy, + Lãnh đạo phòng Y tế thị xã, + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã. Chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.


Thứ ba 20/9: Sáng 07h30’:  - Thường trực Thị ủy xử lý công việc cơ quan.


 Thứ tư 21/9: Sáng 08h00’:  - Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy phường Phú Chánh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương trong những tháng đầu năm 2022; những khó khăn, đề xuất, kiến nghị (Đảng ủy phường Phú Chánh chuẩn bị nội dung).

*Mời dự: + Lãnh đạo UBND thị xã, + Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy, + Lãnh đạo phòng TCKH, phòng QLĐT, phòng TNMT, Ban QLDA ĐTKV thị xã, + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã. Chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường UBND phường Phú Chánh.


Thứ năm 22/9: 
Sáng 07h30’:  - Thường trực Thị ủy dự Lễ công nhận Trường THCS Khánh Bình đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. * Địa điểm: Trường THCS Khánh Bình.
Chiều 13h30’:  - Thường trực Thị ủy nghe UBND thị xã báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất công, đất công ích trên địa bàn (UBND thị xã chuẩn bị nội dung).

*Mời dự: + Lãnh đạo UBND thị xã, + Đ/c Trưởng phòng Tài nguyên môi trường, + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã. Chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.
Chiều 15h30’: | - Giao ban Thường trực Thị ủy.

* Mời dự: + Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, CT.UBMTTQVN thị xã, + Đ/c Lý Ngọc Phong - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã, + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

* Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.


Thứ sáu 23/9: Sáng 07h30’:  - Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1590-QĐ/TU, ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy do Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Phó trưởng đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phú Chánh. 

Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1590-QĐ/TU, ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường UBND phường Phú Chánh.  
 Chiều 13h30’:  - Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1591-QĐ/TU, ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy do Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Phó trưởng đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Khánh Bình. 

Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1591-QĐ/TU, ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy.

* Địa điểm: Hội trường UBND phường Khánh Bình.

Tải về Lịch làm việc tuần 38 từ ngày 19/9/2022 đến 23/9/2022