Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 37 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022

2022-09-10 21:52:06

THỨ HAI: 12/9/2022

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Mời dự: Trưởng, Phó Trưởng Công an thị xã; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phòng QLĐT, Phòng VH-TT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chánh Văn phòng, C/v Thịnh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra rà soát việc thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra của Bộ, ngành Trung ương, Kiểm toán Nhà nước và địa phương (Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Thanh tra, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo, Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp, Thái Hòa, Hội Nghĩa, Uyên Hưng; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Sở GD-ĐT và Ban giám hiệu Trường THPT Tân Phước Khánh về việc di dời phục vụ thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Tân Phước Khánh (Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Trường THPT Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Giám đốc Sở GD-ĐT (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng GD-ĐT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Ban giám hiệu Trường THPT Tân Phước Khánh; Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh, Thái Hòa; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Phòng QLĐT báo cáo giải trình kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu lập, điều chỉnh Quy hoạch phân khu các phường (Phòng QLĐT, Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Kho bạc; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Dũng; đơn vị tư vấn đấu thầu, đơn vị tham gia dự thầu (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với Trung tâm VHTT&TT về việc xây dựng Đề án phát triển các môn thể thao thế mạnh của thị xã (Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thị ủy (Thư mời riêng), Phòng TCKH, Phòng VH-TT; Ban Giám đốc Trung tâm VHTT&TT; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Đoàn cán bộ thị xã tham dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đ/c Bí thư Thị ủy với nhân dân Phường Thái Hòa năm 2022; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thị ủy.

 

THỨ BA: 13/9/2022

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Đ/c Bùi Minh Trí – TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng TC-KH, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại và tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Liên đoàn lao động, Thị đoàn (Thư mời riêng), Phòng Kinh tế, Công an thị xã, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Phòng VH-TT, Phòng Lao động TBXH, Phòng TN-MT, Chi cục thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên đi cơ sở.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra việc thi công vỉa hè đường ĐT 746 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Tổng Công ty Becamex (Thư mời riêng); đại diện Lãnh đạo Phòng QLĐT; đại diện lãnh đạo UBND các phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Khánh Bình.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tiếp và làm việc Đoàn khảo sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương” của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương (Ban chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: UBMTTQVN thị xã, Liên đoàn Lao động thị xã, Ban quản lý Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Thư mời riêng); đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Y tế, Trung tâm VH-TT&TT, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Khánh Bình; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Cụm Thể dục thể thao, đường N4 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo về quy trình nội bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Chi cục thuế khu vực Tân Uyên, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Đức, Hồng Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên gặp gỡ, vận động bà Nguyễn Thị Thủy, khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước về việc bàn giao mặt bằng thực hiện hạng mục Mương thoát nước, đường dân sinh, đường vào Trạm 500kV Tân Uyên và Đấu nối (Trung tâm PTQĐ thị xã, UBND phường Thạnh Phước chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thị xã; Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước, Trưởng Khu phố Cây Da (do UBND phường mời); C/v Thành

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Thạnh Phước.

 

THỨ TƯ: 14/9/2022

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên tham dự cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy phường Tân Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương trong những tháng đầu năm 2022; những khó khăn, đề xuất, kiến nghị (Đảng ủy phường Tân Hiệp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Ban QLDA ĐTKV thị xã; Chánh Văn phòng.

 Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Trưởng Ban KTXH HĐND Ngô Văn Thảo dự phiên họp của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh, tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe ngành Y tế thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện tháng cao điểm tiêm vắc xin; Kế hoạch tổ chức tiêm hoàn thành các mũi tiêm chủng phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy định (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Liên đoàn lao động (Thư mời riêng), Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Kinh tế, Phòng GD-ĐT; Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Oanh, Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp nghe báo cáo tình hình xử lý vụ ông Tống Thanh Việc (Phòng QLĐT, UBND phường Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Trưởng Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Phòng TN-MT; đại diện Lãnh đạo UBND phường Tân Phước Khánh; C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Phước Khánh.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các phong trào thi đua chào mừng 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên (Phòng VH-TT, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV, Chi cục thống kê, Trung tâm VHTT&TT; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

 

THỨ NĂM: 15/9/2022

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội nghị sơ kết thực hiện công tác chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Tân Uyên 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đội Thanh tra xây dựng số 5 – Sở Xây dựng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã, Thị Đoàn (thư mời riêng); Công an thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN-MT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Thanh tra thị xã, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh. Xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức địa chính xây dựng 12 xã - phường. Chánh Văn phòng, C/v Thùy, Dũng; PV.

 Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên đi cơ sở.

3/ 08 giờ 00: Trưởng Ban KTXH HĐND Ngô Văn Thảo dự kỳ họp lần thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND phường Hội Nghĩa, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Hội Nghĩa.

4/ 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban KTXH HĐND Phạm Thị Hồng Lụa tiếp công dân định kỳ tại phường Uyên Hưng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân phường Uyên Hưng.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên gặp gỡ, đối thoại với ông Võ Trung Nhân và bà Lê Hồng Yến về việc khiếu nại đối với Quyết định số 925/QĐ-UBND và Quyết định 926/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân (Thư mời riêng), Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị; đại diện Lãnh đạo UBND phường Tân Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng; ông Võ Trung Nhân và bà Lê Hồng Yến (do Thanh tra thị xã mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.    

6/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên gặp gỡ, đối thoại với ông Bùi Văn Lương về việc giải quyết đơn khiếu nại đối với Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND thị xã Tân Uyên (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân (Thư mời riêng), Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ thị xã; đại diện Lãnh đạo UBND phường Tân Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng; ông Bùi Văn Lương (do Thanh tra thị xã mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.    

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự trao Quyết định công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường C– Thị ủy.

2/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thị ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C– Thị ủy.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Hiệp 9 tháng đầu năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Tân Hiệp.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

 

THỨ SÁU: 16/9/2022

Sáng:

1/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ kỷ niệm 61 năm chiến thắng Phước Thành (18/9/1961-18/9/2022) do Huyện ủy Phú giáo tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Hội nghị tiếp xúc giữa Lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp chịu tác động bởi Đề án chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp do UBND tỉnh tổ chức.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore (Thành phố Thuận An).

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng và họp mặt Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) (Phòng GD-ĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Thị đoàn, Liên đoàn lao động, Hội Cựu giáo chức (Thư mời riêng), Ban Lãnh đạo Phòng GDĐT; Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT, Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm Y tế, Trung tâm GDNN-GDTX; đại diện Ban Giám hiệu các Trường: THPT Huỳnh Văn Nghệ, Trường THPT Thái Hòa, Trường THPT Tân Phước Khánh; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo công tác chỉnh trang các khu dân cư (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với Bảo hiểm xã hội về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: UBMTTQVN thị xã (Thư mời riêng), Phòng Lao động TBXH, Phòng Y tế, Phòng VH-TT, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự kỳ họp lần thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND phường Phú Chánh, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Phú Chánh.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên thông qua phương án giá đất công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh (Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 22/7/2022; C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.    

 

CHỦ NHẬT: 18/9/2022

Sáng:

08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Trung đội tự vệ Công ty TNHH MTV Hoàng Thông.

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Hoàng Thông (Khu phố Phước Hải, phường Thái Hoà.

Thông báo này thay thư mời họp.