Ngày 27 tháng 11 năm 2015 ( 7 : 55 )
Tìm
 Số lượt truy cập  

  


1. Thăm dò ý kiến khách hàng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại UBND thị xã Tân Uyên

Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
 Lịch công tác của UBND thị xã Tân Uyên   Minimize
Lịch làm việc tuần 43 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 23/11/2015 đến ngày 29/11/2015

Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên

(Tuần 43 - Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 29/11/2015)

Các tin đã đưa
  Lịch làm việc tuần 42 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 16/11/2015 đến ngày 20/11/2015
  Lịch làm việc tuần 41 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 09/11/2015 đến ngày 14/11/2015
  Lịch làm việc tuần 40 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 02/11/2015 đến ngày 06/11/2015
  Lịch làm việc tuần 39 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 26/10/2015 đến ngày 30/10/2015
  Lịch làm việc tuần 38 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 19/10/2015 đến ngày 25/10/2015
  Lịch làm việc tuần 37 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 12/10/2015 đến ngày 16/10/2015
  Lịch làm việc tuần 36 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 05/10/2015 đến ngày 09/10/2015
  Lịch làm việc tuần 35 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 28/9/2015 đến ngày 02/10/2015
  Lịch làm việc tuần 34 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 21/9/2015 đến ngày 26/9/2015
  Lịch làm việc tuần 33 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015
  Lịch làm việc tuần 32 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 07/9/2015 đến ngày 11/9/2015
  Lịch làm việc tuần 31 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 31/8/2015 đến ngày 05/9/2015
  Lịch làm việc tuần 30 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 24/8/2015 đến ngày 28/8/2015
  Lịch làm việc tuần 29 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 17/8/2015 đến ngày 24/8/2015
  Lịch làm việc tuần 28 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 10/8/2015 đến ngày 14/8/2015
  Lịch làm việc tuần 27 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 03/8/2015 đến ngày 07/8/2015
  Lịch làm việc tuần 26 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 27/7/2015 đến ngày 31/7/2015
  Lịch làm việc tuần 25 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 20/7/2015 đến ngày 26/7/2015
  Lịch làm việc tuần 24 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 13/7/2015 đến ngày 17/7/2015
  Lịch làm việc tuần 23 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 06/7/2015 đến ngày 10/7/2015
  Lịch làm việc tuần 22 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 29/6/2015 đến ngày 03/7/2015
  Lịch làm việc tuần 21 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 22/6/2015 đến ngày 26/6/2015
  Lịch làm việc tuần 20 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 15/6/2015 đến ngày 19/6/2015
  Lịch làm việc tuần 19 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 08/6/2015 đến ngày 12/6/2015
  Lịch làm việc tuần 18 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 01/6/2015 đến ngày 05/6/2015
  Lịch làm việc tuần 17 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 25/5/2015 đến ngày 30/5/2015
  Lịch làm việc tuần 16 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 18/5/2015 đến ngày 22/5/2015
  Lịch làm việc tuần 15 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 11/5/2015 đến ngày 17/5/2015
  Lịch làm việc tuần 14 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 27/4/2015 đến ngày 08/5/2015
  Lịch làm việc tuần 13 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 20/4/2015 đến ngày 25/4/2015
  Lịch làm việc tuần 12 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 13/4/2015 đến ngày 17/4/2015
  Lịch làm việc tuần 11 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 06/4/2015 đến ngày 10/4/2015
  Lịch làm việc tuần 10 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 30/3/2015 đến ngày 03/4/2015
  Lịch làm việc tuần 09 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 23/3/2015 đến ngày 27/3/2015
  Lịch làm việc tuần 08 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 16/3/2015 đến ngày 21/3/2015
  làm việc tuần 07 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 09/3/2015 đến ngày 13/3/2015
  Lịch làm việc tuần 06 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 02/3/2015 đến ngày 06/3/2015
  Lịch làm việc tuần 05 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 09/02/2015 đến ngày 27/02/2015
  Lịch làm việc tuần 04 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 02/02/2015 đến ngày 06/02/2015
  Lịch làm việc tuần 03 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 26/01/2015 đến ngày 30/01/2015
  Lịch làm việc tuần 02 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 19/01/2015 đến ngày 23/01/2015
  Lịch làm việc tuần 01 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 12/01/2015 đến ngày 16/01/2015
  Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên (Tuần 38 - Từ ngày 29/12/2014 đến ngày 09/01/2015)
  Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên (Tuần 37 - Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 27/12/2014)
  Lịch làm việc tuần 36 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 15/12/2014 đến ngày 19/12/2014
  Lịch làm việc tuần 35 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 8/12/2014 đến ngày 12/12/2014
  Lịch làm việc tuần 34 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 01/12/2014 đến ngày 05/12/2014
  Lịch làm việc tuần số 33 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 32 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên (Tuần 31 - Từ ngày 10/11/2014 đến ngày 14/11/2014)
  Lịch làm việc tuần 30 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 03/11/2014 đến ngày 07/11/2014
  Lịch làm việc tuần 29 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2014
  Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên (Tuần 27 - Từ ngày 13/10/2014 đến ngày 17/10/2014)
  Lịch làm việc tuần 26 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 06/10/2014 đến ngày 10/10/2014
  Lịch làm việc tuần 25 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 24 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 23 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 15/9/2014 đến ngày 19/9/2014
  Lịch làm việc tuần số 22 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 08/9/2014 đến ngày 12/9/2014
  Lịch làm việc tuần số 21 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 01/9/2014 đến ngày 06/9/2014
  Lịch làm việc tuần 20 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 25/8/2014 đến ngày 29/8/2014
  Lịch làm việc tuần 19 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 18/8/2014 đến ngày 22/8/2014
  Lịch làm việc tuần 18 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 11/8/2014 đến ngày 15/8/2014
  Lịch làm việc tuần 17 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 04/8/2014 đến ngày 08/8/2014
  CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THÁNG 8/2014 CỦA HĐND-UBND THỊ XÃ TÂN UYÊN
  Lịch làm việc tuần 16 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014
  Lịch làm việc tuần 15 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 21/7/2014 đến ngày 25/7/2014
  Lịch làm việc tuần 14 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 14/7/2014 đến ngày 18/7/2014
  Lịch làm việc tuần 13 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 7/7/2014 đến ngày 11/7/2014
  Lịch làm việc tuần 12 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 30/6/2014 đến ngày 04/7/2014
  Lịch làm việc tuần 11 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 23/6/2014 đến ngày 27/6/2014
  Lịch làm việc tuần 10 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 16/6/2014 đến ngày 21/6/2014
  Lịch làm việc tuần 09 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 09/6/2014 đến ngày 13/6/2014
  Lịch làm việc tuần 08 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 02/6/2014 đến ngày 06/6/2014
  Lịch làm việc tuần 07 của HĐND-UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 26/5/2014 đến ngày 31/5/2014
  Lịch làm việc tuần 06 của HĐND-UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 19/5/2014 đến 23/5/2014
  Lịch tuần làm việc 05 của HĐND-UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 12/5/2014 đến ngày 16/5/2014
  Lịch làm việc tuần 04 năm 2014 của HĐND-UBND thị xã Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 03 năm 2014 của HĐND-UBND thị xã Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 02 năm 2014 của HĐND-UBND thị xã Tân Uyên
  Lịch làm việc số 01 năm 2014 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên.
  Lịch làm việc tuần số 14 năm 2014 của HĐND - UBND thị xã Tân Uyên.
  Lịch làm việc tuần 13 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 12 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 11 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 10 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 09 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 08 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 7 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 05 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 04 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 03 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 02 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 01 năm 2014 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 52 năm 2013 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 51 năm 2013 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 50 năm 2013 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 49 năm 2013 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 48 năm 2013 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 47 năm 2013 của HĐND-UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 46 năm 2013 của HĐND-UBND huyện
  Lịch làm việc tuần số 45 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 44 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Chương trình làm việc tháng 10 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 43 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 42 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 41 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 40 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 39 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 38 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Chương trình làm việc tháng 9/2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 37 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 35 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 34 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Chương trình làm việc tháng 8 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên.
  Lịch làm việc tuần số 33 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 32 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 31 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 30 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 29 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 28 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Chương trình làm việc tháng 7 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 27 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 26 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 25 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 24 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Chương trình làm việc tháng 6 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 23 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 22 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 21 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 20 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Chương trình công tác tháng 5 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 19 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 18 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Chương trình làm việc tuần 17 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Chương trình làm việc tháng 4 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 16 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 15 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 14 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 13 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 12 năm 2013 của UBND huyện
  Lịch làm việc tuần số 11 năm 2013 của UBND huyện
  Chương trình làm việc tháng 3 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 10 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần 9 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Chương trình làm việc tháng 02 năm 2013 của UBND huyện
  Lịch làm việc tuần số 06 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 05 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 04 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch làm việc tuần số 03 năm 2013 của UBND huyện
  Lịch làm việc tuần số 02 năm 2013 của UBND huyện
  Lịch làm việc tuần 01 năm 2013 của UBND huyện Tân Uyên
  Lịch công tác của UBND huyện số 13 năm 2009 (Đã sửa)
  Lịch làm việc của UBND huyện số 13 năm 2009
  Lịch làm việc của UBND huyện số 12 năm 2009
  Lịch công tác của UBND huyện số 11 năm 2009
  Lịch công tác tuần của UBND huyện số 10 năm 2009
  Lịch công tác của UBND huyện số 09 năm 2009
  Lịch làm việc của UBND huyện số 08 năm 2009
  Lịch làm việc của UBND huyện số 07 năm 2009
  Lịch công tác tuần UBND huyện số 06 năm 2009
  Lịch công tác tuần UBND huyện số 05 năm 2009
  Lịch công tác tuần UBND huyện số 04 năm 2009
  Lịch công tác tuần UBND huyện số 03 năm 2009
  Lịch công tác tuần UBND huyện số 02 năm 2009
  Lịch công tác tuần UBND huyện số 01 năm 2009
Xem bài viết theo ngày Đầu trang

© Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương